2020-11-03 08:00Press release

Skånsk innovationstävling söker klimatsmarta vattenlösningar

Idag lanserar Innovation Skåne, Venture Cup och Win Water tillsammans med Microsoft en innovationstävling för att lyfta smarta vattenlösningar för en mer hållbar livsmedelsproduktion. Tre vinnare kommer att utses, som delar på en prissumma på totalt 300 000 kronor.

 

Färskvatten är en begränsad resurs och i många delar av världen en brist. Skåne är redan idag sårbart med vattenbrist delar av året, med viktiga näringar såsom jordbruket och livsmedelsindustrin som är beroende av att ha tillgång till stora mängder färskvatten. Klok användning av vatten, till exempel med hjälp av ny teknologi och cirkulära lösningar, kommer att bli en allt viktigare fråga i framtiden.

 

– Målet med den här tävlingen är att hitta innovativa lösningar på en verklig samhällsutmaning, nämligen bristen på färskvatten. Alla lösningar som kan leda till en effektiv resursanvändning av vårt färskvatten och som direkt eller indirekt gynnar livsmedelsproduktionen är välkomna i tävlingen, säger Marie Greco, projektledare på Venture Cup.

 

- Microsoft är stolta över att samarbeta med Innovation Skåne, Venture Cup och WIN Water för den här innovationstävlingen kring mer hållbar livsmedelsproduktion”, säger Holly Beale, ansvarig för Community Environmental Sustainability på Microsoft. ”Initiativet Microsoft Community Environmental Sustainability är en viktig del av Microsofts arbete för att inspirera till nya lösningar för miljö och hållbarhet i de samhällen där vi har datacenter.”

 

Om Water challenge

Tävlingen startar den 3 november och pågår fram till 1 mars 2021. Alla startups och innovatörer med en skalbar och innovativ lösning för hur man kan minska eller effektivisera vattenförbrukningen i livsmedelsproduktionen kan delta, dock ska inte företagets omsättning överstiga 3 000 000 kronor. Tio tävlingsdeltagare får chansen att presentera sin idé framför en jury bestående av representanter från livsmedelsindustrin, Microsoft, LTH, Win Water och Innovation Skåne. Tre vinnare kommer att utses, som delar på en prissumma på totalt 300 000 kronor. Förutom att ha chans till prispengar får deltagande startups värdefull återkoppling för fortsatt utveckling av sin lösning och möjlighet till värdefulla nya kontakter.

 

 

Läs mer och anmäl ditt bidrag
www.venturecup.se/sv/water-challenge

 

 

Presskontakt

Andreas Wingren

swedenpress@microsoft.com

08-410 455 56

 

 

Deltagande organisationer:

Innovation Skåne
Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Tillsammans med Region Skånes verksamheter, näringslivet och andra aktörer, vägleder och utvecklar bolaget nya möjligheter för innovation och tillväxt som stärker skånsk innovationskraft.

 

Venture Cup
Venture Cup har en av Sveriges största entreprenörstävlingar och erbjuder en plattform för att koppla ihop experter från näringslivet med innovativa personer och framtidens entreprenörer.  Venture Cups verksamhet utgår från en välbeprövad process för alla som vill testa eller affärsutveckla en idé. Sedan starten 1998 har fler än 15 000 affärsidéer varit med och tävlat och många spännande tillväxtföretag har startat.

WIN Water
Win Water erbjuder en plattform, expertis och verktyg som gör det möjligt för innovatörer att förverkliga sina idéer till kommersiella företag inom våra fokusområden vatten, energi och samhällssäkerhet.

Tillsammans med WIN´s experter, företag, forskare och myndigheter skapar vi cirkulära lösningar för de utmaningar som samhället står inför.

 

Microsoft
Tävlingen finansieras och stöds av Microsoft, som en del av Microsoft Community Environmental Sustainability Program. Programmet arbetar med att stötta projekt och satsningar som ska komma samhället till gagn på de orter där Microsoft etablerar datacenter. Det är en del av Microsofts arbete för att skapa långsiktig och hållbar inverkan på lokalsamhället.



About Venture Cup

Venture Cup är Sveriges största platform för entreprenörstävlingar och erbjuder en möjlighet för att koppla ihop experter från näringslivet med innovativa personer och framtidens entreprenörer. Venture Cups verksamhet utgår från en välbeprövad process för alla som testa eller affärsutveckla en idé. Alla tävlande får konstruktiv feedback, ett värdefullt nätverk, möjlighet till publicitet samt chansen att vinna prispengar. Experter från olika branscher engagerar sig ideellt genom att ge feedback på alla idéer som lämnas in. Sedan starten 1998 har fler än 15 000 affärsidéer varit med och tävlat och många spännande tillväxtföretag har startat. Venture Cup bidrar med inspiration och kunskap i form av föreläsningar, workshops och evenemang, i syfte att sänka tröskel för blivande entreprenörer samt motivera till att bygga fler hållbara företag. Verksamheten är nationell och finns i hela Sverige med regionala kontor och stark lokal förankring.

Contacts

Alexandra Björk
VD Venture Cup
Alexandra Björk
Josefine Oldenstedt
Projektledare för kommunikation & utbildning Väst
Josefine Oldenstedt