2020-05-11 17:15News

Med deras innovation kan vem som helst rädda liv

Trots att dödsfall av gulsot hos nyfödda är extremt ovanligt i Sverige så beror 15 till 30% av dödsfallen bland nyfödda barn i utvecklingsländer på sjukdomen. Att testa för gulsot har hittills bara kunnat genomföras genom blodprover som måste tas av sjukvårdspersonal eller genom dyra bilirubinometer som utvecklingsländer oftast inte har råd med. Tills nu.

När Huseyin Aytug, en av grundarna av startup-bolaget Jaisy, själv fick en dotter som behövde testas upprepade gånger för gulsot upptäckte han flera problem.

- Min dotter fick gulsot några dagar efter hennes födsel och vi fick åka till sjukhuset flera gånger och ta blodprover. Det var väldigt smärtsamt för min dotter varje gång vi tog blodprover och jag tänkte att det måste finnas ett bättre och lättare sätt att testa för gulsot, berättar Huseyin.

Det andra och mindre smärtsamma alternativet att använda bilirubinometer har visat sig vara för dyrt för utvecklingsländer att köpa in. Tillsammans med medgrundaren Hasan Basri Celebi utvecklade de istället en billigare och icke-invasiv enhet som kan kopplas ihop med vilken smartphone som helst för att upptäcka gulsot. Nu har teamet prisats som årets Impact Maker i region Öst med motiveringen “deras innovation har stor potential att rädda liv” och gav teamet en vinst på 50.000 kr.

Framtiden för bolaget är ljus. Jaisy påbörjar inom kort en klinisk studie av deras produkt med Karolinska Institutet. Bolaget har även sedan februari i år deltagit i STINGs-inkubatorprogram med målet att sätta sin första produkt på marknaden 2021. 

Jaisy
Pris: Impact Maker
Team:
Huseyin Aytug, Hasan Basri Celebi, Murat Cetiner, Mikael Norman
Ort: StockholmAbout Venture Cup

Venture Cup är tävlingen för morgondagens entreprenörer som kopplar ihop experter från näringslivet med nyblivna entreprenörer och erbjuder en process för alla som bär på en affärsidé. Venture Cup erbjuder inspiration, utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget nätverk. Venture Cup grundades 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet och Innovationsbron. Venture Cup stöds av Sveriges alla stora universitet och drivs i partnerskap med den privata och offentliga sektorn. Sedan starten 1998 har mer än 15 000 affärsidéer tävlat och cirka 30 procent av idéerna har blivit affärer. Läs mer på www.venturecup.se

Contacts

Alexandra Björk
VD Venture Cup
Alexandra Björk