2018-12-06 13:15News

Marknadsplatsen som möjliggör en tryggare marknad för konsumenter

Entreprenörerna bakom Point of Law, från vänster: Nathalie Pedersen & Radwan ElkhalkiEntreprenörerna bakom Point of Law, från vänster: Nathalie Pedersen & Radwan Elkhalki

Köp av juridiska tjänster har klassats som det fjärde mest problematiska konsumentområdet i Sverige. De senaste åren har konsumtionen av juridiska tjänster ökat med cirka 150 miljoner kronor och uppgår nu till över två miljarder kronor. Point of Law har skapat en marknadsplats som förenklar köpprocessen av detta, vilket ökar transparensen i branschen och skapar en trygg marknad för konsumenter.

Point of Law löser det stora problemet kring köp av juridiska tjänster, genom att möjliggöra en tryggare marknad för konsumenter och öka transparensen i branschen vill de effektivisera samhället och förändra människors vanor. Idén uppkom under Radwans, som är en av grundarnas praktikperiod. Han upptäckte att många privatpersoner vände sig med frågor som byrån vanligtvis inte hanterar och ansåg att detta flaggade för att folk inte hade tillräcklig kunskap om vart man bör vända sig. Vid senare diskussion med Nathalie om problemet bestämde de sig för att undersöka hur stort problemet faktiskt var. Därifrån jobbade de fram en affärsidé som svarade på marknadens problem.

- Vårt mål är att bli det självklara valet för konsumenter att vända sig till och använda sig av vid köp av juridiska tjänster, oavsett vilket land hen befinner sig i, säger Nathalie Pedersen.

På sikt vill Point of Law expandera globalt då de upptäckt att många andra länder har samma svårigheter på konsumentmarknaden.

Idé: Point of Law
Team: Nathalie Pedersen & Radwan Elkhalki
Universitet: Göteborgs Universitet
Boendeort: Kungsbacka & Göteborg

Här kan du läsa mer: www.venturecup.se About Venture Cup

The competition for the entrepreneurs of tomorrow Venture Cup is the competition for the entrepreneurs of tomorrow. Our purpose is to connect people with ideas with experts and the crowd, to ignite the creation of new businesses and empower the growth of Sweden. We are a nonprofit organization, and open to everyone who wants to test their business ideas. Thanks to our financial partners, we each year donate 1, 2 million SEK to creative ideas with long-term sustainable growth and verified demand from customers.

Contacts

Alexandra Björk
VD Venture Cup
Alexandra Björk