2020-12-10 07:00News

Idén som tillhandahåller en digital krisportal

AIDITTO tillhandahåller en digital krisportal från vilken statliga aktörer kan kommunicera med en pålitlig röst för att inleda en dialog och samarbete med samhället,som möjliggör kraftfulla och effektiva åtgärder.

Tjänsten AIDITTO syftar till att föra den etablerade krisorganisationens kommunikation närmare de civila och frivilliga hjälpkrafterna. Målet ör att hjälp till samhället snabbt ska annonseras och mötas upp av medborgarna samt att processen att be om, ge och ta emot rätt hjälp ska förenklas och bli effektivare.

Idén till AIDITTO kom från Emma och Philippe. Emma är en professionell förändringsagent som specialiserat sig på kommunikation och beteendemönster. Philippe är en erfaren mjukvaruutvecklare och hjälper kunder att etablera och förbättra sina digitala funktioner. När Covid-19-pandemin drabbade Sverige insåg duon snart att något saknades i den regionala kommunikationen. De officiella krisresponserna hade svårt att nå ut med relevant lokal information och sina uppmaningar. Under tiden hade människor och företag i samhället verkligen svårt att ta reda på hur man kunde hjälpa till. I stället för ett målmedvetet och effektivt samarbete växte kaos upp pga den oklara kommunikationen.

 

Efter en diskussion kring hur de bäst skulle kunna bidra till att mildra krisen skapades idén kring en digital krisportal utformad för att tillgodose behoven hos de officiella krishanterare för strukturerad och hjälpsam interaktion med samhället. Idén överlämnades till Hack the Crisis och under en hackathonhelg, och under veckorna därefter gick fler med för att fortsätta utveckla och förbättra idén. Sju personer, några som (fortfarande) aldrig träffats, med olika bakgrund och erfarenheter, bildade det perfekta laget.

- As a team we stand strong on our knowledge, wide range of experiences and research. What makes us unique, and our idea unique, is that we have involved the public crisis response actors from day one. Our platform is developed in collaboration with a public crisis response team, and they have continuously improved our idea, brought in their needs and validated functionalities,  säger Emma och Philippe som förutom att de är grundare av AIDITTO även är gifta med varandra.

 

Paret tillsammans med sina övriga kollegor i AIDITTO har redan samarbeten med olika kommuner, länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, de nationella myndigheterna och ett stort nätverk av krisexperter. Målet är att utveckla AIDITTO och ett viktigt steg framåt är att förstå det olika myndiheternas behov av en krisportal för att utnyttja den operativa kommunikationen riktad mot samhället. Ett viktigt steg som, med utmärkelsen från Venture Cup, ni fått medvind.

Utmärkelsen i IDEA har även gett AIDITTO möjligheten att få värdefull feedback från Venture Cups nätverk och gett teamet en ökad förståelse för vilka de är och hur de på bästa sätt presenterar sig själva och AIDITTO. Nu gör teamet sig redo att fortsätta skala sin idé med hjälp av externa investerare som vill skapa social påverkan på en global nivå, genom innovation inom den offentliga sektorn.

 

Idé: AIDITTO

Team: Emma Höij, Vinutha Magal Shreenath, Per Ahlstedt, Philippe Höij, Andreas Fransson, Muhammad Ikram Ul Haq, Delshad KogiAbout Venture Cup

Venture Cup är Sveriges största platform för entreprenörstävlingar och erbjuder en möjlighet för att koppla ihop experter från näringslivet med innovativa personer och framtidens entreprenörer. Venture Cups verksamhet utgår från en välbeprövad process för alla som testa eller affärsutveckla en idé. Alla tävlande får konstruktiv feedback, ett värdefullt nätverk, möjlighet till publicitet samt chansen att vinna prispengar. Experter från olika branscher engagerar sig ideellt genom att ge feedback på alla idéer som lämnas in. Sedan starten 1998 har fler än 15 000 affärsidéer varit med och tävlat och många spännande tillväxtföretag har startat. Venture Cup bidrar med inspiration och kunskap i form av föreläsningar, workshops och evenemang, i syfte att sänka tröskel för blivande entreprenörer samt motivera till att bygga fler hållbara företag. Verksamheten är nationell och finns i hela Sverige med regionala kontor och stark lokal förankring.

Contacts

Alexandra Björk
VD Venture Cup
Alexandra Björk
Josefine Oldenstedt
Projektledare för kommunikation & utbildning Väst
Josefine Oldenstedt