2018-12-11 09:00News

Entreprenörerna som vill att ren energi ska vara ett självklart alternativ för alla

På bilden är teamet bakom Ventus Robur, från vänster: Maximilian Schultz, Sophy Jonasson, Alexandra Esguerra & Karl LindellPå bilden är teamet bakom Ventus Robur, från vänster: Maximilian Schultz, Sophy Jonasson, Alexandra Esguerra & Karl Lindell

Hållbart, rent och förnybart är orden som präglar Ventus Roburs Top 20 bidrag i Venture Cup. De har tagit fram ett innovativt småskaligt vindkraftverk som vänder sig till hushåll i syftet att erbjuda ett hållbart sätt att generera elektricitet.

Energin i Sverige står idag för cirka 10-20% av landets växthusgasutsläpp och då är Sverige ett av de länder i världen som använder sig mest av förnybara energikällor. Eftersom många hushåll i Sverige inte kan tillgodogöra sig på exempelvis solcellsenergi valde entreprenörerna att fokusera på en vindkraftslösning. Det mynnade ut i en vindkraftsturbin som kan förklaras likt ett småskaligt vindkraftverk som är en förbättrad version av de som finns på marknaden idag då de har lägre rotationshastigheter vilket medför mindre vibrationer och en lägre ljudnivå för kunderna.

Vad tror ni är det unika med er idé som gjort att den hamnat på Venture Cups top 20 lista?

- Att ersätta det fossila bränslebaserade nätaggregatet med ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ är något som är ett stort problem i dagens samhälle. Ventus Robur AB med sin teknik baserad på småskaliga vindkraftverk bidrar till att minska den globala uppvärmningen och samtidigt minska de miljömässiga negativa utsläppen, säger Alexandra Esguerra.

Framtidsplanerna för företaget ser ljusa ut. I dagsläget pågår det ett arbete för att ta fram en prototyp som sedan ska börja testas hos kunder där den långsiktiga förhoppningen är att bli marknadsledande i Skandinavien och vara det självklara alternativet till solenergi.

 

Idé: Ventus Robur
Team: Alexandra Esguerra, Karl Lindell, Maximilian Schultz & Sophy Jonasson
Universitet: Chalmers tekniska högskola
Boendeort: Göteborg

Här kan du läsa mer: www.venturecup.se About Venture Cup

The competition for the entrepreneurs of tomorrow Venture Cup is the competition for the entrepreneurs of tomorrow. Our purpose is to connect people with ideas with experts and the crowd, to ignite the creation of new businesses and empower the growth of Sweden. We are a nonprofit organization, and open to everyone who wants to test their business ideas. Thanks to our financial partners, we each year donate 1, 2 million SEK to creative ideas with long-term sustainable growth and verified demand from customers.

Contacts

Alexandra Björk
VD Venture Cup
Alexandra Björk