2013-10-29 11:40Pressmeddelande

Växjö Småland Airport miljöcertifieras enligt ISO 14001

Efter ett drygt års arbete är nu Växjö Småland Airport miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringsarbetet startade i september 2012 och de första månadernas arbete kretsade kring miljömål och miljöaspekter. Målen som upprättats har godkänts av företagets styrelse och hela ISO-processen har skett med stöd av Kvalitetsbolaget från Kalmar.

Under den första delen av 2013 fokuserades arbetet på dokumentstyrning och leverantörsbedömningar. När detta genomförts i maj 2013, skedde en förcertifiering av BMG TRADA Certifiering AB, samma företag som sedan utfört slutcertifieringen. De avvikelser som uppkommit i samband med denna korrigerades och den slutliga certifieringen genomfördes den 28 augusti i år. Även denna resulterade i ett fåtal avvikelser som justerades och den officiella ISO 14001 certifieringen fick Växjö Småland Airport den 2 oktober 2013.

Samtlig personal på företaget har genomgått utbildning inom området miljö och miljöpåverkan.

 

ISO 14001 i korthet för Växjö Småland Airport:

- Bra kunskap om hur vi påverkar miljön genom vår bedömning av miljöaspekter.

- Bra ställda miljömål som är mätbara.

- Utbildningar och medvetenhet i ämnet miljö för samtlig personal.

- Bra kontroll på leverantörernas miljöarbete.


Flygplatsen i Växjö, Småland Airport, ägs till 55 % av landstinget i Kronobergs län, 42 % av Växjö kommun samt 3 % av Alvesta kommun. Ägarnas målsättning är att tillhandahålla en god flyginfrastruktur i regionen till en låg kostnad.


Om Växjö Småland Airport

Flygplatsen är en viktig del i regionens utveckling. Den globaliserade handeln kräver snabba kommunikationer med omvärlden. För många företags etablering i regionen är flygplatsen en förutsättning. Genom linjetrafik till Bromma kan smålänningarna snabbt nå Stockholm och världen. Ryanair trafikerar Gdansk 2ggr/veckan året om, sommarsäsongen trafikeras även Düsseldorf och Alicante 2ggr/veckan. Wizzair trafikerar Tuzla och Skopje året runt 2ggr/veckan. Czech Airlines trafikera Prag under juli och augusti varje sommar. Genom sitt centrala läge i regionen har flertalet charteravgångar till välkända resmål lockat många resglada charterresenärer genom åren. Antal destinationer 2018 är hela 22 stycken.


Kontaktpersoner

Ulf Axelsson
VD
Ulf Axelsson