2022-03-18 08:06Pressmeddelande

UngHästen fortsätter sitt arbete mot psykisk ohälsa bland unga

Pressbild "Våra Liv" med UngHästen. Foto: Patrick Degerman.Från föreställningen "Våra Liv" med UngHästen. Foto: Patrick Degerman.

Nu är det klart att UngHästen fortsätter arbetet kring psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
Målet är att genomföra 70 föreställningar per år för elever i årskurs 5 och 7.
– Vi har konsekvenserna av pandemin, miljöförstöring och därpå ett krig i vår närhet att hantera. Arbetet med att stärka och förebygga psykisk ohälsa bland unga känns extra viktigt just nu, säger Malin Lundqvist, avdelningschef på UngHästen som är Västerbottensteatern ungdomsavdelning.

Under två decennier har UngHästen jobbat med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. De senaste sju åren har arbetet intensifierats. Genom teater som pedagogiskt verktyg öppnar de upp för samtal kring känsliga och svåra ämnen.
– Det viktigaste just nu är att inbringa hopp och att uppmuntra till att prata, prata, prata. Det är viktigt att inte gå och hålla saker inom sig, om man pratar om saker så inser man att man inte är ensam i tankarna och känslorna, menar Malin Lundqvist.

Nu har Skellefteå kommun beslutat att ge UngHästen 400 000 kronor per år i stöd för att fortsätta arbetet med att förebygga psykisk ohälsa under de kommande tre åren.
– Vi är otroligt tacksamma, glada och hedrade över att få fortsätta det här viktiga arbetet tillsammans med skolorna. Det känns skönt att vi fått stöd för tre år så vi får in en kontinuitet.

Ämnen som berör
Målet är att genomföra cirka 70 föreställningar per år i årskurs 5 och 7, samt föreställningar för skolpersonal och föräldrar. UngHästen arbetar med ämnen som berör och föreställningarna spelas för en klass i taget och följs av en diskussion kring ämnet.
Temat för föreställningen som ska visas för årskurs 5 är mobbning.
– Då kommer vi ha en interaktiv del där eleverna får gå in och stoppa en situation av mobbning.
Vid föreställningarna medverkar alltid pedagoger och representanter från elevhälsan. Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15 till 24-åringar. Därför är temat för eleverna i årskurs 7 psykisk ohälsa och suicidprevention.
– Där kommer vi fördjupa oss i ämnet och prata om en situation där en ung person funderar kring självmord.

Samverkar med skolpersonal
Innan föreställningarna visas för eleverna får skolpersonal och föräldrar se dem.
– Då eleverna sett föreställningarna kan det ofta komma tankar och funderingar. Då är det bra att föräldrarna också sett dem så man kan prata om dem tillsammans hemma, säger Malin Lundqvist.
UngHästen jobbar tätt ihop med mentorer och elevhälsan för att stärka den psykiska hälsan.
– Vi är ju bara på skolan en dag, sedan är det viktigt att elevhälsan och mentorerna tar vid i vårt arbete.
Lärarna deltar, på samma sätt som eleverna, vid föreställningarna för att sedan kunna arbeta vidare med klassen utifrån det samtal som påbörjats.

Sedan UngHästen startade år 2000 har de spelat föreställningar om bland annat psykisk ohälsa, mobbning, sex och samlevnad, rasism, våld i nära relationer och förbjuden kärlek.

Om UngHästen
• Spelar interaktiv teater och improvisationsteater med publiken i centrum.
• Är en del av Västerbottensteatern.
• Spelar teater kring aktuella, svåra och känsliga ämnen för ungdomar på deras arenor, ger föreställningar och kurser i improvisationsteater och arbetar personalutvecklande med företag.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Malin Lundqvist
Avdelningschef UngHästen
Malin Lundqvist