Tillförordnad kommunstyrelsens ordförande - Lars Gezelius (M)

Lars Gezelius (M) är tillförordnad ordförande för kommunstyrelsen under tiden Gabriela Bosnjakovic är föräldraledig.