2022-12-15 15:45Pressmeddelande

Urban Properties vinner markanvisning i Malmö i samarbete med Okidoki Arkitekter

Louisedals gårdVy mot blivande innergården i Louisedals gård

Urban Properties har vunnit en markanvisning i Malmö stad avseende Louisedals gård i Oxie utanför Malmö. Förslaget har tagits fram tillsammans med Okidoki Arkitekter och omfattar både renovering av befintlig bebyggelse och nyproduktion av radhus i en vacker kulturminnesmärkt miljö invid en liten damm och öppna beteshagar. Gården har tidigare använts som 4H-gård.

 

Louisedals gård ligger vackert beläget i populära Oxie strax utanför Malmö och har tidigare använts som 4H gård. Gårdsbyggnaderna är kulturskyddade och området bjuder in till stor charm och med förutsättning för mycket trivsamma bostäder. Totalt omfattar markanvisningen cirka 3 500 kvm BTA fördelat över cirka 25 bostäder.

 

Urban Properties och Okidoki har båda stor erfarenhet av varsamma renoveringar och anpassningar av kulturhistoriska byggnader och miljöer. I sin bedömning av markreservationen för Louisedals gård skriver Malmö stad att ”gestaltningen av ny bebyggelse har utmärkt sig positivt och kommer komplettera den befintliga bebyggelsen väl.

 

– Vi håller med. Vi vill utveckla Louisedals gård till en ny lokal destination och en attraktiv boendemiljö med fokus på det gröna, kulturhistoriska och hållbara livet, säger Johanna Bocian Östberg, studiochef Bostad på Okidoki.

 

– Vi är väldigt glada över att få utveckla Louisedals gård tillsammans med Malmö stad och genom detta projekt återigen få samarbeta med Okidoki Arkitekter, säger Mattias Schultz på Urban Properties och fortsätter:

– Det är ett spännande projekt med stora kulturvärden och en kombination av klimatsmart nyproduktion samt bevarande av gamla kulturskatter, vilket passar oss mycket bra.

 

Detaljplanen för området förväntas granskas i mars och antas i juni 2023. Arbetet med bygglov sker parallellt.

 

Nya byggnader som respekterar platsen

 

Målet är ett väl genomfört bevarande- och renoveringsprojekt med nya tillägg som förflyttar Louisedals gård till en romantisk men modern och hållbar lantidyll.

 

Den nya bebyggelsen tar sin arkitektoniska utgångspunkt i en samtida omarbetning av historiska motiv och traditionella metoder och material. Ett arbetssätt som Okidoki använt flera gånger tidigare, till exempel med kvarteret Ciselören i Eksjö och kvarteret Veterinären i Falköping. Till Louisedals gård tar Okidoki med sig erfarenheterna från tidigare ombyggnader när de skapar nya, moderna bostäder utan att tappa kulturhistoriska kvaliteter. 

 

– På avstånd får betraktaren en upplevelse av klassiska kvaliteter, skala och skuggverkan, men på nära håll syns det att det är ett modernt tillägg. Befintliga byggnader kommer delas in i större bostäder, eftersom det ger mindre ingrepp i struktur och stomme, samt kräver färre tillägg som till exempel teknik, berättar Johanna Bocian Östberg.

 

Bostadsrätter i kulturhistorisk miljö

 

Samtliga byggnader på gården bildar en gemenskap, där alla utöver sin egen täppa får ta del av den större trädgården och gårdens egenproducerade honung och nyvärpta frukostägg. Det finns också en planerad gemensam yta för hemmanära kontorsplatser. De cirka 25 bostäderna som planeras kommer att upplåtas i bostadsrättsform. 

 

– Vi vill låta vår kulturhistoria leva vidare genom att bevara traditioner och hantverk. Husen ska gå att underhålla med traditionell byggnadsvård och delar av planteringarna kommer att bestå av kulturarvsväxter så att dessa bevaras och sprids vidare, säger Rickard Stark.

 

– Vi har också skapat möjlighet för en mindre verksamhet på gården, kanske en småskalig gårdsbutik med kafé, odlingar och höns- och fårskötsel i mindre skala.

 

Gårdsbutiken är tänkt att vara öppen för pedagogisk verksamhet för skolor och förskolor. På Louisedals gård kan barnen lära sig om kulturhistoria, nyttodjur och kretsloppet.


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.

Kontaktpersoner

Mattias Schultz
Partner
Mattias Schultz