2022-01-31 22:00Pressmeddelande

Urban Properties förvärvar radhusbyggrätter i Norrköping

null

Urban Properties har tecknat ett villkorat förvärvsavtal avseende byggrätter av OBOS Kärnhem. Byggrätterna är belägna i centrala Norrköping i området Sandbyhov och omfattar ungefär 3 500 kvm BTA. Förvärvet är villkorat av att saneringen i området fortskrider som planerat i enlighet med exploateringsavtal. Urban Properties ska uppföra välplanerade radhus i BRF form med hög arkitektonisk kvalité.

”Vi är väldigt glada över att få göra denna affär direkt med OBOS Kärnhem. Vi ser fram mot att komplettera såväl deras andra projekt i området som redan befintliga fastigheter med radhus av hög arkitektonisk kvalité för att skapa en attraktiv blandbebyggelse.”

För fortlöpande mer information och möjlighet att göra en intresseanmälan för framtida köp besök Urban Properties.se.


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.

Kontaktpersoner

Didrik Holm
Partner
Didrik Holm
Mattias Schultz
Partner
Mattias Schultz