2021-12-16 16:55Pressmeddelande

Urban Properties erhåller markanvisning i Staffanstorp

null

Urban Properties har vunnit en markanvisningstävling om ca 6 000 kvm BTA i det nya området Sockerstan beläget i Staffanstorp. Förslaget har tagits fram tillsammans med den välrenommerade arkitektbyrån Arrhov Frick. Den gamla Sockerfabriken och dess närområde i centrala Staffanstorp står under stor förändring och ska göras om till en ny stadsdel med kommersiell verksamhet och bostäder med blandad upplåtelseform. 

Inom Urban Properties område som är en del av etapp 1 i Sockerstans fortsatta utveckling ska Urban Properties uppföra hyresrätter, bostadsrätter samt renovera en av Sockerfabrikens huvudbyggnader för fortsatt kommersiell verksamhet. 

"Vi är väldigt glada över den här markanvisningen och ser fram mot att fortsätta utveckla den charm och potential som finns i och kring Sockerfabrikens gamla kvarter tillsammans med Staffanstorp kommun och Arrhov Frick" säger Mattias Schultz, Urban Properties.


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.


Kontaktpersoner

Didrik Holm
Partner
Didrik Holm
Mattias Schultz
Partner
Mattias Schultz