2022-06-23 13:01Pressmeddelande

Urban Properties erhåller bygglov i Mariehäll

null

Urban Properties har sedan tidigare förvärvat en fastighet i Mariehäll, Bromma. Planen för projekt Urban House har varit att riva befintlig bebyggelse till förmån för ett flerbostadshus med 16 lägenheter. Projektet har nu erhållit lagakraftvunnet bygglov efter prövning i Mark- och miljööverdomstolen. I och med erhållet bygglov går nu projektet in i nästa fas med upphandling, försäljning och planering inför kommande produktionsstart. Huset har ritats av A-sidan arkitekter. 

"Det känns glädjande att vi äntligen har kommit i mål med bygglovet och vi ser fram mot att få ta tillvara på detta fantastiska läge och se till att fler bostäder byggs för unga vuxna på bra, kollektivnära avstånd" säger Didrik Holm, Urban Properties.

 

 


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.


Kontaktpersoner

Didrik Holm
Partner
Didrik Holm
Mattias Schultz
Partner
Mattias Schultz