2020-10-13 11:18Pressmeddelande

Projekt Villa Ateno överlämnat

null

Urban Properties förvärvade projekt Villa Ateno under sensommaren 2017. Fastigheten var vid förvärvet ca 1 200 kvm och i mycket dåligt skick. Byggnaden ansågs vara en sanitär olägenhet och var ett tillhåll för många skadedjur. 

Under hösten pågick ett intensivt arbete med bygglov och diskussioner fördes mellan bygglovsavdelningen, arkitekt, antikvarie och kulturförvaltningen. Resultatet blev att lägenhetsstorlekarna minskades något samtidigt som vi bostadsytan kunde ökas genom att källaren grävdes ut och vinden inreddes för bostäder. Totalt skulle den renoverade byggnaden omfatta 21 lägenheter över 1 467 kvm. 

Byggnationen påbörjades under våren 2018 och blev färdigställd i sin helhet sommaren 2019. 16 av 21 lägenhet var sålda vid färdigställandet och resterande såldes under det kommande året. Under sommaren 2020 överlämnades ansvaret för huset till en ny uppskattad styrelse av boende i huset som nu förvaltar huset för egen räkning.

"Det har varit ett väldigt spännande projekt, där vi tagit ett gammalt mycket nedgånget hus men med stor charm och förvandlat det till nya otroligt fina lägenheter. Här har vi verkligen kunnat visa på en utveckling där vi bevarat de otroliga förutsättningar som finns i sådana här hus och samtidigt gett det en ny chans att återigen få husera toppenlägenheter till boende så som det en gång skapades" säger Mattias Schultz på Urban Properties.


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.

Kontaktpersoner

Didrik Holm
Partner
Didrik Holm
Mattias Schultz
Partner
Mattias Schultz