2023-01-26 21:37Pressmeddelande

Projekt Träbyn vinner Stadsbyggnadspriset i Jönköping 2022

Träbyn vinner Stadsbyggnadspriset i Jönköping 2022.Träbyn vinner Stadsbyggnadspriset i Jönköping 2022.

Urban Properties vann en markanvising i Jönköping 2018 för nyproduktionen av ca 350 studentlägenheter fördelat över 4 huskroppar omfattande ca 16 000 BTA. Projektet har genomförts i samarbete med Vasaparken. 

Husen som ritats av arkitektfirman Esencial har vunnit i kategorin god arkitektur med motiveringen: 

”Ett distinkt arkitekturhantverk skapar Jönköpings första stora träbyggnadsprojekt. Veckade träfasader ger en småskalighet och krökta volymer skapar variation och bildar intressanta stadsrum. Byggnaderna är placerade i och fint anpassade till en ekbacke och skapar ett centralt placerat och terrasserat parkstråk med fina sociala gemensamhetsytor. Med en extra omsorg i byggnadernas detaljer blir detta studentboende sammantaget, något utöver det vanliga."

Projektet har utöver god arkitektur också en hög miljöprofil. De är producerade helt i trä med solceller och låga  energivärden.

"Vi är väldigt stolta över att Jönköpings kommun uppmärksammar vårt projekt Träbyn med Stadsbyggnadspriset 2022. Vi hade en vision när vi lämnade in markanvsining 2018 och att nu, fyra år senare, få lämna över ett projekt som inte bara har levt upp till den tidiga visionen utan nu också prisats av kommunen själva är såklart jättekul", säger Mattias Schultz på Urban Properties.

Projekt Träbyn ägs och förvaltas numera av Studentbostäder i Norden AB (publ). 


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.

Kontaktpersoner

Mattias Schultz
Partner
Mattias Schultz