2021-02-17 17:20Pressmeddelande

Försäljning av Träbyn

Urban Properties vann tillsammans med Laborma 2018 en markanvisning i Jönköping avseende uppförandet av studentbostäder i Ekhagen. Ansvarig arkitekt är Esencial. Projektet produceras med stort fokus på hållbarhet. Stommen byggs helt i trä, vi arbetar med höga krav på energiförbrukning samt solceller på taket. Projektet har också stora ytor för social samvaro, vid tvättstugor, i studierum och i gemensamma lokaler. Vi har arbetat med att skapa aktiva ytor utomhus såsom t ex utegym samt flexibla zoner som kan fördröja dagvatten men i övrigt ha andra användningsområden. Totalt omfattar projektet 349 klimatsmarta bostäder för studenter om drygt 11 000 kvm BOA.

Projektet produktionstartades sommaren 2020 och genomförs tillsammans med Vasaparken. Det beräknas vara färdigställt sommaren 2022.

Projektet har nu avyttras till Studentbostäder i Sverige AB (publ). Urban Properties kommer fortsätta arbetet med att färdigställa projektet tills dess att SBS kan ta över den långsiktiga förvaltningen.

– Med det här förvärvet etablerar vi oss nu i Jönköping, en viktig och växande studentstad. Efter en period där vi arbetat intensivt med sammanslagningen av bolagen känns det bra att nu kunna leverera fortsatt tillväxt för våra aktieägare, säger Rebecka Eidenert, vd, Studentbostäder i Sverige.

– Tillsammans med Vasaparken har vi utvecklat projekt Träbyn och det känns nu glädjande att få genomföra den här affären tillsammans med Studentbostäder i Sverige. För oss har arbetet med det här projektet pågått under flera år i god dialog med Jönköpings kommun. Därför känns det bra att kunna leverera ett klimatsmart hus helt i trä som kommer fortsätta förvaltas av en långsiktig aktör, som vi dessutom ser fram emot att fortsätta vara en del av under deras tillväxtresa framåt, säger Mattias Schultz, Urban Properties

För mer information se Studentbostäder i Sverige AB (publ) pressmeddelande.


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.


Kontaktpersoner

Didrik Holm
Partner
Didrik Holm
Mattias Schultz
Partner
Mattias Schultz