2019-10-02 17:14Pressmeddelande

Detaljplanen för Träbyn antas

null

Detaljplanen för Urban Properties projekt på Ekhagen 2:1 i Jönköping har antagits av nämnden. Arbetet med upphandling av entreprenad av bygglov kommer pågå under hösten 2019.


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.


Kontaktpersoner

Didrik Holm
Partner
Didrik Holm
Mattias Schultz
Partner
Mattias Schultz