2020-09-04 10:04Pressmeddelande

Bygglov för projekt Allhuset

null

Urban Properties har vunnit en markanvisning i Vallastaden i Linköping. Bygglov för inlämnat bidrag erhöllls under sommaren 2020. Projekteringen pågår och huset kommer att stå färdigställt under 2021 och bestå av 25 lägenheter vilka kommer att upplåtas med hyresrätt. Huset planeras att ägas för långsiktig förvaltning. Huset har ritats av arkitektfirman Krupinski/Krupinska Arkitekter. 

"Det här är ett projekt som funnits i vår portfölj under en tid så det är väldigt roligt att få komma igång med produktionen utav 25 effektiva hyreslägenheter i Vallastaden. Lägenheterna riktar sig främst till unga vuxna och kommer med sin låga månadshyra vara ett mycket attraktivt val på hyresmarknaden i Linköping", säger Mattias Schultz på Urban Properties. 


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.


Kontaktpersoner

Didrik Holm
Partner
Didrik Holm
Mattias Schultz
Partner
Mattias Schultz