2022-11-18 15:15Nyheter

Projekt Träbyn färdigställt

Del av projekt Träbyn.Del av projekt Träbyn.

Urban Properties vann tillsammans partner en markanvisning i Jönköping 2018. Projektet som omfattar ca 16 000 kvm BTA och ca 400 bostäder fördelade över fyra huskroppar är nu färdigställt. Inflyttningen av det sista och fjärde huset skedde per den 1.e november 2022. 

Projektet som gått under namnet Träbyn är, som namnet anslår ett hållbart hus producerat helt i trä med höga energikrav och solceller på taken. 

Campus Träbyn förvaltas och ägs numera av Studentbostäder i Norden AB (publ). 

Urban Properties önskar tacka Jönköpings kommun och alla andra inblandade partner för förtroendet och genomförandet av projektet.


Om Urban Properties

Urban Properties förvärvar och utvecklar själva eller tillsammans med investerare kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Bolaget är verksamt över hela Sverige med fokusområdena Stockholm, Uppsala och Linköping.