2021-11-17 10:14Pressmeddelande

Utrotningshotad apa har fått tvillingar

Den tvåfärgade tamarinen är akut hotad i det vilda och riskerar att utrotas helt. På Universeum i Göteborg föddes i september ett tvillingpar – den tionde och elfte ungen i ordningen på vetenskapscentret. Idag släpps familjen ut i regnskogen.

Strax före coronapandemin bröt ut skärptes den tvåfärgade tamarinens (Saguinus bicolor) status på den globala rödlistan (IUCN Red List). Arten gick då från starkt hotad till akut hotad. Det är steget innan total utrotning i det vilda. Tvåfärgad tamarin är därmed en av de arter på jorden som riskerar att helt dö ut inom en snar framtid. Stora ansträngningar krävs för att bevara arten.

En avgörande insats är djurparkers bevarandeprogram. Djurparker världen över håller arten i en så kallad stödpopulation. Förhoppningen är att i framtiden kunna förstärka det fåtal tvåfärgade tamariner som ännu lever i Brasiliens regnskog. Den globala naturvårdsunionen (IUCN) bedömer att det endast finns omkring ett tusental individer av arten i det vilda, och att 80 procent av dem riskerar försvinna inom ett par decennier.

– För en art där livsmiljön är så otroligt hotad är det avgörande att djurparker håller en stödpopulation. Förlust av livsmiljö och invasiva arter är de största hoten mot den tvåfärgade tamarinen, säger Daniel Roth, zoolog på Universeum.

Universeum har hållit tvåfärgad tamarin sedan 2012. Samtliga tvåfärgade tamariner på vetenskapscentret ingår i EAZA Ex situ program, som för den här arten leds av en stambokskoordinator vid Durrel Conservation Trust på Jersey i England. Universeum bidrar numera stort till programmet. Bara i år har sex ungar fötts på Universeum, en siffra som Daniel Roth jämför med övriga djurparker i Europa som välkomnat totalt fem ungar under 2021.

– Vi är stolta över att vi bedriver vårt bevarandearbete med tvåfärgad tamarin med så stor framgång. Det är en väldigt komplex art och våra djurvårdare möter många utmaningar när det kommer till skötseln. Tack vare deras arbete har vi sedan 2019 fått hela elva ungar på Universeum.

De senaste tillskotten föddes den 8 september och är nu två månader gamla. Tvillingarna har nu växt sig stora nog för att släppas ut med sin familj i sengångarhägnet. Här kommer de allt mer lämna sina föräldrars ryggar och ge sig ut på egna äventyr. Daniel Roth förklarar:

– Ungarna lever i grupp tillsammans med sina föräldrar och syskon, precis som i det vilda. De lär sig av dem och får med sig färdigheter som behövs som vuxen individ. När de är fullvuxna ska de ha med sig hur det sociala livet inom en familjegrupp fungerar.

Sådana färdigheter har de nytta av när det blir dags att skapa en egen familj, på Universeum eller i någon annan europeisk djurpark. Coronapandemin satte paus för flytt av djur mellan parker, men snart är det möjligt igen. De äldsta av de elva ungarna som fötts på Universeum ska inom kort börja skickas iväg till andra djurparker, inom ramen för bevarandeprogrammet.

– Stambokskoordinatorn eftersträvar den bästa möjliga genetiska matchningen när olika individer paras ihop med varandra. Målet är att vi djurparker tillsammans ska hålla en genetisk sund stödpopulation. Men det krävs också arbete i fält, för att finna olika metoder att koppla ihop skyddade naturområden och att hålla efter invasiva arter av andra apor i deras naturliga utbredningsområde, säger Daniel Roth.

Familjen med ungar släpps ut i sengångarhägnet i Universeums regnskog onsdag morgon. Under förmiddagen är det möjligt för media att besöka dem. Daniel Roth finns tillgänglig för intervjuer på plats eller på telefon.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Vårt stora hus mitt i Göteborg rymmer vetenskap och upplevelser om hela världen – från stora världshav och Amazonas regnskog till kemilabb, teknikverkstad och den oändliga rymden. Vi ger barn och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på. På samhällsnivå bidrar vi till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och handlingskompetens för Agenda 2030.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield