2024-01-15 09:15Pressmeddelande

Universeum startar klubb för vetenskapsintresserade unga

Kille och tjej gör experiment med skumraket i Kemilabbet

I slutet av januari startar Science Club på Universeum, en fritidsaktivitet för barn med ett nyligen väckt eller redan stort intresse för STEM-ämnena. Syftet är att fördjupa barnens intresse och öka deras engagemang i dessa kunskapsområden.

STEM står för science, technology, engineering och mathematics. Behovet av personer med gedigna kunskaper inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik har lyfts av många, bland dem regeringen som under 2023 påbörjade arbetet med att ta fram en nationell STEM-strategi. STEM-kompetens är högt eftertraktat när samhälle och företag ska göra den hållbara omställningen.

Universeums Science Club riktar sig till 9–11-åringar. Upplevelserna ska stärka barnens intresse och självförtroende inom STEM. En win-win för barnen själva och omvärlden, påpekar Maria Wirén, Universeums chef för utveckling och lärande:

– Det finns många bra fritidsaktiviteter inom idrott och kultur för unga. Men för den som är intresserad av vetenskap är utbudet inte lika stort. Med Science Club skapar vi en plats och ett sammanhang för unga som vill utforska och fördjupa sig i STEM-ämnena. När vi ger bränsle till deras intresse så ökar sannolikheten för att de ska välja studier och arbete inom STEM i framtiden, säger Maria Wirén.

Som deltagare i Science Club får man undersöka och upptäcka STEM-ämnena utifrån olika frågor och utmaningar. Hela Universeum med alla dess miljöer kommer nyttjas. Innehållet bygger på upplevelsebaserat lärande, vilket ger barnen praktisk erfarenhet av det de är intresserade av.

– De får experimentera, konstruera och utforska. Under tiden kommer de att ställa nya frågor och analysera det som händer. Kombinationen av det praktiska görandet och det kontinuerliga reflekterandet gör det upplevelsebaserade lärandet så kraftfullt, förklarar Maria Wirén.

Science Club leds av Universeums erfarna pedagoger. Premiär blir det vecka 4.

FAKTA | SCIENCE CLUB UNIVERSEUM

En Science Club innebär åtta tillfällen på Universeum. Varje tillfälle är 1,5 timme med olika innehåll och upplevelser varje gång.
Varje termin genomförs två Science Club, en före och en efter påsk. Innehållet skiljer sig åt, så att barnen kan delta båda perioderna om de vill.
Varje period går två grupper parallellt, uppdelade efter ålder. 9–10-åringar träffas på tisdagar 16.00 och 10–11-åringar på torsdagar 16.00. 10-åringar kan välja endera gruppen.
En Science Club à åtta tillfällen kostar 1 300 kr. Bokning sker via Universeums hemsida.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande, bevarande och forskning. På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft för att vi tillsammans ska forma en hållbar framtid.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield