2019-09-13 13:10Pressmeddelande

Universeum siktar mot rymden med akademi och näringsliv

Hoppa på månen, pricka Mars med en rymdfarkost och svischa förbi stjärnor och svarta hål i det digitala planetariet. Imorgon öppnar Rymdresan, Universeums helt nya utställning om människan och rymden. Redan idag offentliggör Universeum ett nytt partnerskap: GKN Aerospace ansluter till vetenskapscentrets satsning på att öka kunskaperna om rymden liksom kännedomen om rymdindustrins betydelse för en hållbar utveckling.

Kunskap om rymden och rymdteknologi har stor betydelse för det moderna samhället – och en hållbar utveckling. Sverige är ett av världens mest innovativa länder på området och har genom internationella samarbeten legat långt fram i såväl rymdforskning som rymdindustri. Men kompetensförsörjningen behöver säkras för fortsatt tillväxt och innovationskraft.

– Vår framtid är beroende av innovationer och det startar med god utbildning för alla. Fler behöver intressera sig för utbildning inom naturvetenskap och teknik, och då är rymden ett tacksamt tema. Det fascinerar både barn och vuxna, samtidigt som det spänner över såväl geografiska som kulturella gränser. Lika viktigt är det att lyfta hur rymdforskning och rymdindustrin hjälper till att bygga ett starkare och mer hållbart samhälle, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

Arbetet med Rymdresan tog fart i och med en donation från Hasselbladstiftelsen. Nu ansluter GKN Aerospace till satsningen. Rymdteknikföretaget och Universeum har ingått ett treårigt samarbete som inleds med den nya rymdutställningen. Tillsammans ska man öka barns och vuxnas kunskaper om rymden samt om hur rymdföretag och rymdteknik bidrar till hållbara lösningar på globala utmaningar. Samarbetet ska också öka kännedomen om rymdindustrin i Västsverige och vilka möjligheter till studier och arbete branschen erbjuder.

– Nära samverkan med Chalmers och Göteborgs universitet liksom samarbetet med de framstående västsvenska företagen GKN Aerospace och RUAG Space har varit avgörande. En sådan här satsning gör inte Universeum på egen hand. Nu siktar vi tillsammans mot stjärnorna, säger Carina Halvord.

Utställningen invigs under fredagskvällen och öppnar för allmänheten lördag 14 september. Under invigningen, som också blir startskottet för Rymdveckan i Västsverige, närvarar rymdminister Matilda Ernkrans.

– Jag är glad att inviga och delta på Rymdveckan. Rymden är en källa till inspiration och fascination för många av oss och också en väg för unga att lockas in till naturvetenskapliga ämnen. Fler behöver studera naturvetenskap och inte minst fler tjejer. Rymdveckan och utställningen på Universeum är en väg som kan locka flera barn och unga att bli intresserade av rymden, kommenterar Matilda Ernkrans.

En rymdresa för hållbar utveckling

I den nya utställningen känns rymden påtagligt nära. I suggestiva landskap på månen och Mars samsas vetenskap med tankar om framtida bosättningar på andra himlakroppar. Hur ska man kunna bo och arbeta i en sådan miljö? Och hur tar vi oss dit, till planeter långt, långt bort?

– Det finns ju inget annat kunskapsområde där vetenskap och fantasi lever så nära varandra som när det handlar om rymden. Sökandet och finnandet av ny kunskap om rymden leder alltid till de stora frågorna, de existentiella. Och här finns utrymme, på alla sätt, att tänka de där tankarna och utforska både vetenskapen och sin egen fantasi. Fantasin är en fantastisk katalysator för innovationer, och det behöver vi i arbetet för en hållbar utveckling, säger Håkan Sigurdsson, vetenskaplig ledare på Universeum.

I utställningen finns 17 digitala, 11 taktila och 10 faktastationer där besökarna får lära sig om jorden, månen, Mars, solsystemet, rymdfart – och hur rymdforskning och rymdindustri bidrar till samhällsnyttan. Stationerna är framtagna i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Med den nya utställningen kommer också åtta elevprogram för förskolan till gymnasiet utvecklade av Universeums pedagoger.

Universeum en del av Rymdveckan

Rymdveckan uppmärksammar månlandningens 50-årsjubileum med ett brett program för alla åldrar. Universeum är en del av firandet med över 60 programpunkter. Den 14 till 22 september blir det rymdinspirerade aktiviteter och föreläsningar – från nybörjarens guide till rymdraketer och rymdens alfabet till asteroider och Mars-rovers.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med livslångt lärande inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics), forskning för accelererat lärande och bevarande av den biologiska mångfalden. På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på och bidrar därigenom till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield