2020-10-19 06:05Pressmeddelande

Universeum första svenska medlem i “United for #Biodiversity”

Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter, är första officiella medlemmen från Sverige och det första vetenskapscentret i världen att gå med i den globala koalitionen “United for #Biodiversity”, en kampanj för att med förenade krafter öka allmänhetens medvetenhet om den pågående naturkrisen.

I samband med World Wildlife Day 2020 lanserade Europakommissionen en ny global koalition för biologisk mångfald. Med kampanjen United for #Biodiversity uppmanar kommissionen till en starkare mobilisering för att öka medvetenheten om behovet av att skydda biologisk mångfald, i en tid då forskare varnar för att en miljon arter riskerar att utrotas. I detta viktiga arbete kommer Universeum samarbeta med nationalparker, akvarier, botaniska trädgårdar, djurparker, vetenskaps- och naturhistoriska museer samt forskningscentra över hela världen för att slå larm om naturkrisen; den världsomspännande förlusten av biologisk mångfald, gällande både enskilda arter och hela ekosystem.

Idag, den första dagen av EU: s gröna vecka med fokus på natur och biologisk mångfald, ansluter Universeum till de 16 organisationer och 11 institutioner, inklusive Oceanographic Institute of Monaco, Central Park Zoo och Natural History Museum of Porto, som redan antagit koalitionens utfästelse. Koalitionen är tänkt att under året 2020 samla 500 institutioner världen över, för att tillsammans lyfta frågan inför den viktiga FN-konferensen för biologisk mångfald (COP15) 2021.

Som vetenskapscenter arbetar Universeum redan aktivt på bred front för att öka kunskapen och medvetenheten om biologisk mångfald hos allmänheten och i skolor. Den unika kombinationen av utställningar, labb och miljöer med djur och natur tillsammans med en omfattande programverksamhet skapar en kunskapsfrämjande, tvärvetenskaplig upplevelse för lärande inom naturvetenskap och utgör en grund för diskussioner om hållbarhet. Universeum är också engagerade i flera zoologiska bevarandeprogram som syftar till att rädda hotade arter. Bevarandearbetet koordineras genom Svenska djurparksföreningen (SDF) och European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

Universeum är sedan tidigare partner i Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) och samarbetar med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet (SRC). Med medlemskapet i United for #Biodiversity stärker vetenskapscentret sina förutsättningar för att arbeta för bevarande av biologisk mångfald på alla nivåer: lokalt, nationellt och globalt.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med livslångt lärande inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics), forskning för accelererat lärande och bevarande av den biologiska mångfalden. På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på och bidrar därigenom till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield