2022-03-22 10:10Pressmeddelande

Unikt visualiseringslabb visar världens komplexitet

Forskningsdata möter visualiseringsteknik i nya Vislab.Forskningsdata möter visualiseringsteknik i nya Vislab.

Den 19 mars öppnade Vislab på Universeum. I det nya visualiseringslabbet kan vuxna och unga utforska och interagera med forskningsdata för att förstå hur världen hänger ihop. Här ska man ta reda på om och i så fall hur datavisualisering kan accelerera lärandet.

Hur påverkas jorden om man dricker en kopp kaffe? Var i Göteborg förbrukas mest energi? Vad händer med savannens lejon om medeltemperaturen ökar? Det är frågor som Universeums besökare nu själva kan söka svar på genom att utforska och interagera med forskningsdata i det nya visualiseringslabbet. Forskningsdatan har omvandlats till visuella representationer – bilder och grafik som gör det enklare att ta till sig information och förstå komplexa samband.

Vislab är skapat av Universeum och Visualiseringscenter C i Norrköping. Universeum har stått för den pedagogiska expertisen, medan Visualiseringscenter C har utvecklat visualiseringar och mjukvara. Innehållet bygger på professor Anders Ynnermans forskning om exploranation (en kombination av utforskande och förklarande från engelskans explore och explain).

– Vi sitter på en fantastisk verktygslåda när det gäller att använda visuella representationer som verkligen kortsluter avståndet mellan data och människa. Man kan förstå saker med hjälp av bilder, som annars kan vara ganska krångliga. Denna konvergens av utforskande och förklarande visualiseringar innebär stora möjligheter att kommunicera vetenskap, säger Anders Ynnerman.

Satsningen möjliggjordes 2019 av en donation om 50 miljoner kronor från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

– Stenastiftelsen värnar de ungas livsmöjligheter och vi ser att den här fantastiska tekniken och pedagogiken i hög grad kan bidra till att ge inspiration till utbildning, lärande och forskning. Universeum har ett väldigt viktigt uppdrag som de utför väl och som vi är glada att kunna stötta, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.

Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling med jorden i fokus

Labbet är byggt kring fem teman: hav och vatten, skog och land, samhället, människan samt rymden. Inom varje tema får besökaren exempel på olika visualiseringstekniker och hur de kan användas på olika datamängder.

Den interaktiva jordgloben mitt i labbet visualiserar och knyter samman forskningsdata utifrån olika hållbarhetsperspektiv, som klimatförändringar, utsläpp och ekologi. Vid andra stationer kan man uppleva havets biologiska mångfald eller utforska Göteborgs digitala tvilling för att lära om stadsutveckling och hållbara städer. Och så kan man göra egna resor ut i rymden med Open Space, en mjukvara för interaktiv datavisualisering av hela det kända och vetenskapligt uppmätta universum. Att labbet är något annat än vad Universeumbesökarna är vana vid, det är tydligt. Björn Edlund, utvecklingschef på Universeum, förklarar:

– Vi förenklar inte världen särskilt mycket här, utan tvärtom visar dess komplexitet. Du använder olika visualiseringstekniker och rör dig i samma data som riktiga forskare. Det är en helt digital och visuell upplevelse.

Björn Edlund konstaterar att labbet kräver mer av besökarna, men att de som sätter sig in i datan också får mångfalt tillbaka. Labbets riktar sig till vuxna och unga – man behöver viss förkunskap för att kunna interagera med datan. Det innebär i sin tur att Universeum stärker sitt erbjudande för vuxna.

Sammantaget erbjuder Vislab många möjligheter att utforska naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Det gör labbet till en värdefull lärmiljö också för skolan. Program finns redan nu för högstadie- och gymnasieklasser. Även företag kommer kunna nyttja Vislab för medarbetarnas kompetensutveckling.

– Den stora vinsten uppstår när man kombinerar insikterna i Vislab med andra upplevelser på Universeum. Då kommer man verkligen kunna fördjupa sina kunskaper och se hur man kan bidra till en hållbar framtid, säger Björn Edlund.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Vårt stora hus mitt i Göteborg rymmer vetenskap och upplevelser om hela världen – från stora världshav och Amazonas regnskog till kemilabb, teknikverkstad och den oändliga rymden. Vi ger barn och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på. På samhällsnivå bidrar vi till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och handlingskompetens för Agenda 2030.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield