2019-09-06 07:08Pressmeddelande

Stark besökssommar för Universeum

Under sommaren besökte 204 000 personer Universeum, en ökning med hela 32 procent jämfört med 2018. Universeum befäster därmed sin position som en av Sveriges tio mest populära upplevelser – och Nordens mest besökta vetenskapscenter.

Under sommarmånaderna, den 1 juni t.o.m. 31 augusti, utforskade hela 204 000 människor Universeums unika miljöer med en mix av naturvetenskap och teknik. Detta innebär en kraftig ökning jämfört med föregående år då siffran under samma period var 155 000 besök.

– Vi ser ett ökat intresse för frågor som rör framtiden bland både barn och vuxna. För en hållbar utveckling behövs kunskap om till exempel digital teknik, biologisk mångfald och klimatet, och det får man på Universeum på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Människors ökande vilja att bilda och engagera sig tror jag absolut påverkar våra besökssiffror, säger Eric Edblad, sälj- och marknadschef.

Utställningen Dinosaurs, med åtta dinosaurier i naturlig storlek, lär också ha bidragit till den starka sommaren. Sådana publikdragande upplevelser är viktiga på flera sätt menar Eric Edblad.

– Ett populärt och fascinerande ämne som dinosaurier är en fantastiskt bra ingång till naturvetenskapen – och vetenskap i stort. Dessutom skapar vi intresse för hela science center-branschen. Ju fler vi når, desto större blir vårt gemensamma bidrag till samhället. Nu ser vi fram emot en spännande höst med nya utställningen Rymdresan som säsongens stora nyhet. Där blickar vi både bakåt i historien och in i den outforskade framtiden.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med livslångt lärande inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics), forskning för accelererat lärande och bevarande av den biologiska mångfalden. På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på och bidrar därigenom till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield