2020-04-03 06:48Pressmeddelande

Småkryp i megaformat – årets nya upplevelse

På samma tid som människorna fördubblats har antalet insekter på jorden halverats. Alarmerande forskarrapporter visar att vårt sätt att utnyttja jordens resurser snabbt driver massor av insektsarter mot utrotning. Om inte trenden bryts kan det få allvarliga konsekvenser för djur, växter och människor. I ett upplevelsebaserat äventyr kallat Småkryp vill Universeum öka kunskapen om dessa superhjältars centrala roll, helt oumbärliga för livet på jorden.

Under sina 400 miljoner år på jorden har de så kallade leddjuren under evolutionen utvecklats till fantastiska livsformer som finns i alla typer av miljöer – i luften, vattnet, trädgården och till och med på våra ögonfransar. Vanligast bland leddjuren är insekter, som bin, myror och kackerlackor. Tillsammans med andra småkryp, som maskar och sniglar, bildar de bas för ekosystemen vi lever av. Som föda åt andra djur, som pollinerare och nedbrytare är småkrypen mycket viktiga. Men de behöver hjälp. På grund av klimatförändringar, kemikalier och människans oförnuftiga markanvändning minskar särskilt insekterna snabbt i antal. Det vill Universeum uppmärksamma och hjälpa till att ändra på.

– Med Småkryp vill vi lyfta frågan om insekternas hot och framtid. Barn som vuxna behöver förstå att vi måste vara rädda om dem. Vi tror på kraften i att skaffa sig kunskap genom upplevelser, så nu vänder vi på perspektiven: besökarna blir små och småkrypen megastora, berättar Håkan Sigurdsson, vetenskaplig ledare på Universeum.

På Universeums takterrass får man nu lära känna småkrypen och dess betydande funktioner i naturen på nära håll. Här kan besökarna bland mycket annat upptäcka en hårlus som gömt sig i en kam, rida på en myra och klappa en fästing. Upplevelsen är uppbyggd kring olika miljöer, som ängen, dammen, skogen och utedasset. De flesta djuren är uppförstorade runt 50–100 gånger till en storlek på omkring 3 meter. Ögonfranskvalstret, som har en längd ca 0,2 mm i verkligheten, är uppförstorat hela 1 500 gånger för att bli 30 cm stort.

– Småkryp gör vår värld större genom att öppna våra ögon för de så viktiga men många gånger bortglömda varelser som arbetar runt oss. Vi visar på enkla saker var och en kan göra för att hjälpa småkrypen, till exempel att inte klippa gräsmattan. Njut av sommarens blomster och insekternas surrande istället, säger Håkan Sigurdsson.

FAKTA | SMÅKRYP

Småkryp är på tillfälligt besök den 3 april t.o.m. 15 september. Under tiden utökas Universeums program med aktiviteter på samma tema, som guidningar på takterrassen, ett quiz om parasiter och möten med livs levande småkryp som kackerlackor, maskar, blodiglar och spökskräckor. Mer om Småkryp finns att läsa på universeum.se.

Småkryp samproduceras med Megalodon Creations AB.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med livslångt lärande inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics), forskning för accelererat lärande och bevarande av den biologiska mångfalden. På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på och bidrar därigenom till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield