2022-06-15 12:24Pressmeddelande

Professorföreläsning på Universeum – outforskat område i fokus

Lena Pareto. Fotograf: Kristin Viktorsson.Lena Pareto. Fotograf: Kristin Viktorsson.

Universeum och Göteborgs universitet gör sedan april 2021 en gemensam satsning på lärande via datavisualisering och genom en professur i pedagogik. Med tillämpad forskning på Universeum ska professor Lena Pareto utforska hur den allra senaste digitala tekniken kan nyttjas för att stimulera lärande. Imorgon den 16 juni berättar Lena Pareto vad hon arbetat med under sitt första år och vad som står i fokus framåt.

Professuren knyter samman forskning inom pedagogik och digitalisering vid Göteborgs universitet med lärmiljöer, program och den allra senaste tekniken inom datavisualisering på Universeum. Med professuren ska barns och ungas lärande inom teknik, naturvetenskap och matematik främjas, samtidigt som det bedrivs forskning om datavisualisering och lärande. Satsningen främjar i sin tur flera andra forskningsområden, som medicin och hållbar utveckling.

Lena Pareto tillträdde sin tjänst den 15 april 2021, men coronapandemin tillät inte en professorinstallation då. Istället får särskilt inbjudna nu chansen att lyssna till Lena Paretos bakgrund, vad hon har arbetat med under sitt första år och vad som står i fokus framåt.

– Universeum är en fantastisk arena för att bedriva tillämpad forskning på till exempel teknikbaserat lärande. Men lika viktig är kopplingen till Göteborgs universitet och andra lärosäten. Vi behöver bygga upp ett nätverk av samarbeten med olika utbildningar och andra forskningsgrupper med liknande intressen så att det blir en kritisk massa med forskningsaktiva personer, säger Lena Pareto.

När nya visualiseringslabbet Vislab, utvecklat av Universeum och Visualiseringscenter C i Norrköping, öppnade i mars startade forskning i den nya lärmiljön direkt.

– Vi har börjat studera allmänhetens användning av Vislab tillsammans med forskare från Linköpings universitet och masterstudenter på Göteborgs universitet samt Chalmers. Det är ett helt outforskat område forskningsmässigt. Nästan all forskning handlar om hur professionella “data science personer” använder sig av datavisualisering för att utforska forskningsdata, så att studera vad allmänheten förstår och är intresserade av är otroligt spännande!

Professuren har gjorts möjlig av FRF-stiftelsen, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen och Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond, som gått samman och gemensamt donerat medel.

Media är välkomna till professorföreläsningen. Utöver professor Lena Pareto finns representanter från Universeum, Göteborgs universitet och stiftelserna på plats. Vänligen anmäl deltagande till charlotte.mansfield@universeum.se.

Dag: torsdag 16 juni
Tid: 11.00–12.15 inkl. dialog/frågestund
Plats: Universeum


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Vårt stora hus mitt i Göteborg rymmer vetenskap och upplevelser om hela världen – från stora världshav och Amazonas regnskog till kemilabb, teknikverkstad och den oändliga rymden. Vi ger barn och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på. På samhällsnivå bidrar vi till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och handlingskompetens för Agenda 2030.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield