2023-01-27 08:07Pressmeddelande

Pressinbjudan: Universeum satsar på matematik – förhandsvisning av Mathrix

Tisdag den 31 januari förhandsvisas Universeums nya upplevelse Mathrix, en del av vetenskapscentrets och Erling-Perssons Stiftelses stora satsning på matematik. Medverkar gör bland andra Carina Halvord, VD på Universeum, Håkan Sigurdsson, vetenskaplig ledare på Universeum, Samuel Bengmark, bitr. professor på Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet samt ordförande i Nationalkommittén för matematik vid KVA och Ylva Linderson, forskningssekreterare hos Erling-Perssons Stiftelse.

Datum: 31 januari
Tid: 13.00
Plats: Universeum, Södra vägen 50, Göteborg

Vänligen föranmäl deltagande till Charlotte Mansfield, charlotte@mansfield@universeum.se eller 031-335 64 95.


Med matematiksatsningen vill Universeum öka kunskaperna och utveckla lärandet i ämnet för alla åldrar och utbildningsnivåer. På längre sikt ska det leda till att fler söker och framför allt fullföljer studier inom naturvetenskap och teknik, där matematikkunskaper krävs.​

Mathrix är indelad i fyra områden: Jaget, Världen, Skapandet och Naturen. I varje område finns flera olika upplevelser där matematik synliggörs och utforskas. Till exempel kommer barn, unga och vuxna få upptäcka världen i siffror, utforska det gyllene snittet, utmana varandra i Mastermind och andra spel, nå vem som helst i världen med bara sex handslag och investera mera för att få ränta på ränta.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med livslångt lärande inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics), forskning för accelererat lärande och bevarande av den biologiska mångfalden. På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på och bidrar därigenom till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield