2022-07-26 12:35Pressmeddelande

Ny huvudpartner till Universeum

Universeum och Volvo Cars har inlett samarbete för att tillsammans bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den 1 juli blev Volvo Cars huvudpartner till Sveriges nationella vetenskapscenter.

Universeums och Volvo Cars samarbete syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ur ett samhällsperspektiv handlar det om att säkerställa framtida kompetensförsörjning för att säkra tillväxt och innovationsförmåga. För varje enskild människa, barn som vuxen, handlar det om att bli rustad för att kunna delta fullt ut i samhället och agera hållbart i en allt mer komplex och föränderlig värld.

Båda parter har stort fokus på STEM-ämnena – naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Universeum genom sitt uppdrag och Volvo Cars genom sitt samhällsengagemang och kompetensförsörjningsbehov. I Universeums miljöer och program integreras STEM-ämnena i varandra och upplevs i en tvärvetenskaplig kontext.

– På Universeum utforskar vi världen genom STEM-ämnena. Det kommer bli ännu tydligare framåt, när våra stora satsningar på datavisualisering och matematik står klara. Dessutom satsar vi stort på pedagogik, både i samarbete med Göteborgs universitet och i egen metodutveckling. Vi längtar efter att få arbeta tillsammans med Volvo Cars i dessa viktiga framtidsfrågor, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

SKF och Saab är huvudpartners till Universeum sedan 2021. När Volvo Cars nu ansluter betyder det att vetenskapscentret samarbetar med tre av Sveriges främsta teknik- och innovationsföretag. Carina Halvord:

– För att kunna bidra till en hållbar utveckling, som individ och som samhälle, behövs kunskap och handlingskraft. Ska vi klara att möta målen i Agenda 2030 måste vi vara många olika aktörer som driver på och arbetar tillsammans på bred front. Jag är glad och stolt att Universeum samlar så många starka och viktiga krafter i hållbarhetsarbetet.

För Volvo Cars blir samarbetet en perfekt brygga till arbetet med World of Volvo, ett nytt upplevelsecentrum i Göteborg. Det säger Kristian Abel, Volvo Cars RnD:

– Det långsiktiga intresset för naturvetenskap och teknik samt arbetet med barn och ungdomar är grunden för vår kompetensförsörjning, vilket är helt avgörande för vår framtid. Vi är nu med och bygger World of Volvo för att adressera helheten och Universeum kommer in som en viktig aktör i det pusslet. Vi på Volvo Cars är väldigt stolta över att kunna gå in som huvudpartner. För Volvo Cars är detta ytterligare ett steg kopplat till den pågående uppbyggnaden av World of Volvo.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Vårt stora hus mitt i Göteborg rymmer vetenskap och upplevelser om hela världen – från stora världshav och Amazonas regnskog till kemilabb, teknikverkstad och den oändliga rymden. Vi ger barn och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på. På samhällsnivå bidrar vi till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och handlingskompetens för Agenda 2030.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield

Relaterad media