2019-11-07 08:45Pressmeddelande

Goeldisaporna har fått en unge

En unge av arten Goeldisapa har fötts på Universeum i Göteborg. Arten är hotad och ungen viktig i det bevarandearbete som europeiska djurparker tillsammans bedriver för att rädda Goeldisapan från utrotning. Mamma är den apa som 2018 stals från Universeum.

Ungen föddes den 14 september och är nu drygt sju veckor gammal. Sedan några dagar tillbaka har den börjat lämna föräldrarnas rygg och tar sig runt själv i hägnet. Den har också börjat testa fast föda, som frukt, grönsaker och insekter.

Hotad art

Goeldisapa (Callimico goeldii) listas som sårbar på IUCN:s lista över hotade arter, vilket betyder att arten bedöms löpa hög risk att dö ut i naturen. Skogen där de lever avverkas för att marken ska användas till boskap eller bebyggelse. Det tvingar Goeldisaporna att lämna sina naturliga livsmiljöer och ta skydd i andra delar av regnskogen. Men där uppstår konkurrens med andra arter av apor i kampen om att hitta föda och plats att bo på.

Goeldisaporna på Universeum ingår i ett av EAZA:s bevarandeprojekt. Det innebär att Universeum och andra djurparker håller en stödpopulation, vilket skulle rädda arten om den helt skulle försvinna eller om den vilda populationen behöver ökas på för att undvika total utrotning.

– Vi försöker tillsammans med andra djurparker och under ledning av artens stambokhållare öka antalet individer genom avel. Att aveln planeras är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla en god genetik för flera generationer Goeldisapor. Genetisk variation är grunden för naturlig selektion och god anpassningsförmåga, förklarar Daniel Roth, ansvarig zoolog på Universeum.

Honan stals från Universeum

Honan som nu fått en unge är samma apa som i augusti 2018 stals från Universeum för att sedan återfinnas på McDonalds i Västra Frölunda, Göteborg. I oktober samma år släpptes hon ut i regnskogen på vetenskapscentret igen. Hanen kom från Dublin Zoo i februari i år och släpptes ihop med honan i mars.

– Fortplantning är ett naturligt beteende för alla djur, men att para sig och ta hand om ungar kräver rätt förutsättningar. Att de fått en unge visar att de både trivs med varandra och i miljön. Vi är jätteglada, för paret och framför allt för arten. Att det föds ungar är nödvändigt för djurparkernas gemensamma bevarandearbete, säger Daniel Roth.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med livslångt lärande inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics), forskning för accelererat lärande och bevarande av den biologiska mångfalden. På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på och bidrar därigenom till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield