2024-03-19 13:27Pressmeddelande

600 gymnasieelever möter universitet och företag under Framtidsforum

Gymnasieelever besöker montrar under FramtidsforumGymnasieelever besöker montrar under Framtidsforum

Vad ska man bli när man blir stor? Imorgon onsdag kl. 8.30–12.30 får 600 gymnasieelever hjälp med valet när de möter universitet och företag under Framtidsforum. Här ska Universeum tillsammans med medarrangörerna Chalmers, Göteborgs universitet, SKF, Saab, Volvo Cars och AstraZeneca ge de unga information och motivation för utbildning och arbete inom STEM.

Framtidsforum bjuder in elever i år 2 på gymnasiet att möta universitet och företag verksamma inom STEM (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik). På Universeum får eleverna information och motivation för framtiden när de lyssnar på föredrag, besöker montrar och deltar i samtal.

Det finns många spännande utbildningar och yrken. Det som gör det svårt för de unga är att man inte vet vad ett visst jobb innebär. Vad gör man på dagarna och vilka människor omger man sig med om man blir till exempel bioanalytiker, kemist eller ingenjör? Framtidsforum är en mötesplats där man både kan ställa frågor och få svar, förklarar Ramiro Fuentes, projektledare på Universeum.

Samtidigt som gymnasieeleverna hittar vägar framåt får universitet och företag möjlighet att träffa framtida studenter och medarbetare. Det är ett faktum att Sverige har en kompetensbrist inom STEM – kompetenser som behövs för att Sverige ska vara ett innovativt land som utvecklar lösningar på de utmaningar samhället och världen står inför. Petra Palm, partneransvarig på Universeum:

Alla våra samarbetspartners pratar om utmaningen med framtida kompetensförsörjning. Det finns ett stort rekryteringsbehov och en stor vilja att bidra till samhällsutvecklingen. Det gemensamma målet med Framtidsforum är att inspirera till studier och arbete inom hela STEM-området.

Framtidsforum är skapat av Universeum, medverkande universitet och företag samt en arbetsgrupp med gymnasieelever från Katrinelundsgymnasiet, Bernadottegymnasiet och Franklins gymnasium. Alla aktiviteter leds av gymnasieelever. Framtidsforum pilottestades 2023 med 300 besökande gymnasieelever och fortsätter nu som en årlig aktivitet.

På programmet

Rundabordssamtal: Intresseväckande samtal med experter från akademi och näringsliv på olika teman eller ämnen. Avslutas med frågestund.

Popup stories: Spännande samtal med en yrkesverksam om hens yrke och vägen dit. Personliga berättelser som avslutas med frågestund.

Panelsamtal: Universitetsstudenter, nyutexaminerade och nyanställda berättar om sina funderingar, drömmar och val. Hur tänkte de när de valde utbildning, vad önskar de att de hade vetat innan och vilka framtidsplaner har de? Gymnasieeleverna ställer stora som små frågor till panelen.

Framtidsspaningar: Spaning om framtida utbildningar och yrken. Hur kommer dagens yrken se ut i framtiden? Kan man säkra att man fattar rätt beslut och vad händer om man väljer fel? Gymnasieelever ställer frågor till representanter från akademin och näringslivet.

Yrkesinspiration: Yrkesverksamma personer berättar om sina respektive yrken. Hur är det att jobba med detta yrke? Vilka möjligheter kommer med yrket hen valt?

Montrar: Chalmers, Göteborgs universitet, SKF, Saab, Volvo Cars och AstraZeneca visar sin verksamhet och berättar om sina utmaningar och möjligheter.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande, bevarande och forskning. På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft för att vi tillsammans ska forma en hållbar framtid.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield