2021-05-20 09:42Pressmeddelande

Golfbranschen strävar efter att göra medlemsexplosion mer hållbar

Ett webbinarium anordnat av Spanish Gold Courses Association (AEGG) och Arum Group förde samman internationella experter som bekräftar en betydande uppgång i klubbmedlemskap och nya golfspelare som dras till sporten tack vare tryggheten med att kunna spela utomhus i frisk luft, umgänget det tillåter och den bevisade hållbarheten i dess infrastruktur.

Världsberömda experter inom golfen debatterade i ett webbinarium anordnat av  Arum Group och Spanish Golf Courses Association (AECG) om sportens framtid, nu när man upplever en explosion av nya klubbmedlemskap och förfrågningar om att spela även om internationella och nationella restriktioner fortfarande råder och stoppar golfspelare att resa över gränserna.

Återupptäckten av sporten av många spelare som tidigare gett upp den samt tillskottet av nya entusiaster som lockas av den trygghet som erbjuds jämfört med andra idrotter under covid-19-eran, är något som golfbanor runt om i hela världen har upplevt, och många har överraskats av att medlemsansökningarna vid privata klubbar skjutit i höjden liksom förfrågningar att spela på kommersiella klubbar.

Webbinariet presenterades av Jesús Abellán, vd för Arum Group, och leddes av Brendan Breen, direktör för Abama Golf, en bana belägen på södra Teneriffa. Webbinariet bjöd på fyra internationellt kända experter inom golfvärlden: Jeremy Slessor, vd för European Golf Design, Elisa Gaudet, grundare av Executive Golf International and Women’s Golf Day, Javier Reviriego, vd för legendariska Valderrama-golfbanan och Patrick Rahme, vd för det sociala golfnätverket All Square.

Mötet, med närmare 200 deltagare från både Spanien och andra länder, började med att ifrågasätta huruvida sporten behöver ”omarbeta” sin modell efter att pandemin är över, för även om golfsektorn upplever en explosion av nya medlemmar och spelare i klubbarna och på banorna, något som förväntas tillta ännu mer efter att restriktionerna slopats, så är den stora utmaningen att bygga lojalitet hos dessa nya konsumenter, så att hållbarheten över tid stärks.

Enligt Jeremy Slessor har pandemin, som tvingat folk till att jobba på distans, ”gett folk mer hemmatid, samtidigt som pendlingstiden försvunnit, och därför har man fått mer fritid och även möjligheten för många att jobba varifrån som helst i världen”, vilket är något som gynnar sporter som golf som alltid påverkats av tidsbegränsningar, eftersom golfspelare är upptagna och har en intensiv livsstil. Pandemin har också fått folk att ropa efter ”mer social samhörighet, vilket är precis vad en golfklubb erbjuder” och, framför allt, ”att få vara ute och tillbringa tid utomhus i trygghet, är en av sportens fördelar”.

Slessor anser att lösningen ligger i att förstå att de nya spelarna, särskilt de yngre, söker ”mer flexibilitet” när det gäller förutsättningarna för att bli medlem i en klubb, att inte behöva skaffa medlemskap för ett helt år, utan att spela mer efter ”pay as you play”-filosofin, online-bokningar och även en uppluckring av de klädkoder som tillhör golfens signum. Han ser möjligheter om man lyckas att på sikt kanalisera de krav som uppkommit som en följd av coronaviruset. Nyckeln är hur detta görs.

Debatten om huruvida ett uppluckrande av klubbstadgarna för att locka nya medlemmar gav upphov till olika åsikter bland talarna. Javier Reviriego höll med om att golfsektorn behöver förändras för att locka ny publik, men han underströk att förändringar av modellen ”skulle kräva mycket omsorg och mycket analys”, eftersom det finns en risk att man ”föreslår permanenta förändringar för temporära problem”, som denna pandemi. På Valderrama, förklarade han, hade man inte sett någon nedgång i antalet spelare på grund av restriktioner under det gångna året, ”vi har haft fler medlemsansökningar till klubben än under de senaste 10 åren”. Pandemin har, enligt honom, fått folk att ”fundera över sin livsstil” och vikten av mer fritid, vilket återställt ”intresset och viljan att spela golf”.

En liknande åsikt uttrycktes av Patrick Rahme, som sa att golf ”är en trygg sport, där folk kan upprätthålla maximal distans medan de spelare, utomhus utan mask, precis som under tiden före pandemin, men på ett tryggt sätt”.

Talarna enades om att explosionen är en gigantisk möjlighet att locka nya medlemmar: yngre spelare, kvinnor och barn. Amerikanska Elisa Gaudet förklarade att efter Women’s Golf Day-succén, som hållits den 6 juni varje år under de senaste sex åren i en samordnad insats på fler än 900 golfbanor i 68 länder runt om i världen, har visat den enorma potential som finns om vi främjar golfandet ”bland den grupp som utgör mer än hälften av världens befolkning”, nämligen kvinnorna. För Gaudet handlar det om att ”få in mångfald i ett sporten”: ”Om sporten ser mer ut som världen, så kanske världen ser mer ut som sporten”, sa hon, ett citat från Seth Waugh, ordförande för amerikanska PGA.

På detta tema förklarade Patrick Rahme att han under det senaste året på många banor som han besökt sett ”många barn och kvinnor som aldrig tidigare spelat golf, en som nu börjat”, något som lett till behovet av att skapa fler öppna aktiviteter för barn, som i slutändan kan bli en aktivitet för hela familjen. Talarna var överens om att denna faktor även är ett incitament för golfskolorna, som kommer att vara beroende av att lärarna lyckas få fatt i dessa nya potentiella medlemmar och få dem att stanna kvar i golfen.

HÅLLBARHET OCH ”SIGNATURGOLFBANOR” OCH SKOLOR

En av de stora utmaningarna och själva nyckeln till framtiden, det var talarna överens om, var att veta hur man effektivt och koordinerat ska kunna kommunicera att de välkända fördomarna om sporten, att den skulle ha en dålig påverkan på miljön och vara elitistisk, ”är något som tillhör det förgångna”.

Jeremy Slessor förklarade att golfbanor numera kan visa upp data på sin hållbarhet och sin respekt för miljön. ”Vi kan mäta huruvida en bana är hållbar med siffror och data från fyra olika perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt, socialt och kulturellt.” 

Elisa Gaudet poängterade å sin sida att i de flesta förändringar som gjorts på golfbanor, har den miljömässiga aspekten varit mest relevant och det har gjorts gigantiska framsteg när det gäller att spara vatten genom återanvändning av vatten, energisparande, borttagande av kemikalier bland annat.

Javier Reviriego som påminde om att Valderrama var den första spanska golfbana som fått erkännande för sitt engagemang för hållbarhet, påpekade att implementeringen av miljövänliga åtgärder har varit viktigare än alla andra beslut som fattats i de pågående programmen för ständig förbättring. Enligt hans åsikt har golfvärlden ”inte lyckats kommunicera det engagemang för miljön som redan existerar på alla banor på ett adekvat sätt”, någonting som ny kan visas upp med data och certifieringar.

Ett annat samtalsämne var i vilken utsträckning en golfbanas framgång berodde på ”signaturen” från en prestigefylld banarkitekt eller att man arrangerar professionella tävlingar på dem. Läget, miljön och konkurrensen från andra banor var de tongivande faktorerna när man beslutar huruvida man ska investera i en välkänd arkitekt och därmed bygga sitt varumärke och skapa prestige eller inte. Namn som den legendariske Robert Trent Jones och hans son lyftes i debatten, och man påpekade att det uppenbarligen är av stort värde för en bana, speciellt om man har fastighetsutvecklingsprojekt eller ett prestigefyllt hotell i anslutning till det, men att det inte var den enda framgångsfaktorn för en ny bana, utan att läget var mycket viktigt, och icke att förglömma, att man är väldigt tydlig med vilket marknadssegment man är inriktad mot. 

Du kan följa webbinariet på denna länk


Om United Spirit Nordic

Som ett representationskontor är vårt mål att inspirera människor att resa. Genom PR, försäljningsaktiviteter och marknadsföring hjälper vi globala varumärken inom t.ex. turism, hotell, livsstil och luftfart att uppnå sina mål. Genom proaktiva tillvägagångssätt, baserat på år av praktisk erfarenhet, lyfter vi fram kundernas fördelar, stärker deras rykte och förbättrar deras försäljning. Den nordiska resebranschen är vår specialitet. Vi skapar förbindelser mellan våra kunder och den nordiska resebranschen, resemedier och influencer. Vårt huvudkontor finns i Köpenhamn, Norden är vårt hem och Världen är vår lekplats.

Kontaktpersoner

Christine Engen
CEO & Creative Director
Christine Engen
Titti Lagerfeldt Gelhaar
PR Manager
Titti Lagerfeldt Gelhaar