2018-11-05 14:30Pressmeddelande

Enade DMC-krafter - en ny aktör i Norden

null

En engagerad grupp av DMC’er har slagit sig samman och bildat ett gemensamt nätverk under namnet: PLUS DMC Group. PLUS DMC Group består av utvalda unika partners som är specialiserade på den nordiska marknaden.

Den nya aktören i ”Resevärlden” heter PLUS DMC Group – vars team består av nordiska medlemmar som tänker annorlunda med nordisk mentalitet och personal.

Det nya nätverkets filosofi är att man ska arbeta tillsammans för att med kollektiv kraft bli den bästa DMC’en för sina kunder på den nordiska marknaden.

”Alla aktörer i PLUS DMC Group fokuserar på den nordiska marknaden. Vi erbjuder hög kvalitet och perfekt service, allt för att våra nordiska kunder ska få den bästa hjälpen. Vi är den perfekta samarbetspartnern för nordiska kunder som söker efter en DMC i Europa då vi delar samma synsätt och mentalitet”, säger Jens Blaumeier, Managing Director för PLUS DMC Group

Drömmen att kunna erbjuda hög standard och principer med den ömsesidiga värdegrunden - ett nordiskt tankesätt - har nu blivit verklighet genom PLUS DMC Group. Att slå sig samman i detta nya gemensamma nätverk skapar möjligheter där våra kvalificerade partners kan utföra säljaktiviteter, dela kunskap med varandra, utvecklas tillsammans till att hänvisa kunder till andra partners och samtidigt behålla dem inom gruppen.

PLUS DMC Group skiljer sig också från många andra DMC’er eftersom de endast sammarbetar med andra byråer och researrangörer inom resebranschen som tydligt signalerar engagemang och professionalism. Gruppens gemensamma mission är att samla Europas bästa DMC’er som är specialiserade på den nordiska marknaden under ett tak. Allt för att med unisona krafter skapa ett starkt varumärke. De tror på att lokal expertis, kunskap och ett professionellt förhållningssätt gör skillnad, vilket garanterar att deras kunder får det bästa från varje destination.

Om PLUS DMC Group

Plus DMC Group är ett ägarstyrt nätverk av DMC’er med ojämförlig expertis på sina respektive destinationer. Företaget styrs av alla partners och har tre ledningsnivåer: verkställande direktör, en styrelse samt arbetsgrupper.

En årlig avgift, som står i direkt proportion till varje DMC’es resultat, gör dig till en partner. Nya DMC’er granskas innan de får ansluta sig, allt för att säkerställa att standarden och den höga målsättningen hålls intakt.

PLUS DMC Groups partners består idag av:

B-italian, EL-VE Tours, INBOUND Services samt Panbaltica och fler aktörer är på ingång.

Träffa PLUS DMC Group på årets IBTM i Barcelona 2018. http://www.ibtmworld.com/en/Exhibitors/4639889/PLUS-DMC-group.

När

27 – 29 november vid monter O30. Kontakta varje partner direkt för att boka tid för ett möte.

Kontakt

PLUS DMC Group
Managing Director
Mr Jens Blaumeier
Email: info@plusdmc.com eller telefon: +49 40 2269 23 - 250
www.plusdmc.com

#YourDestinations #YourPlus

United Spirit Nordic är ett självständigt företag inom resebranschen som är specialiserade på försäljning, marknadsföring och PR. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn, och vi erbjuder tjänster inom Skandinavien, Finland och Baltikum.


Om United Spirit Nordic

United Spirit Nordic är ett självständigt företag inom resebranschen som är specialiserade på försäljning, marknadsföring och PR. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn, och vi erbjuder tjänster inom Skandinavien, Finland och Baltikum. Innovativa, pragmatiska, resultatorienterade, konsekventa Vi bemöter marknaden på ett praktiskt och vänligt sätt. Vi jobbar med partners som ser långsiktiga succéer som ett mål. Med andra ord, så är vi ett litet team med stor erfarenhet av att genomföra slagkraftiga kampanjer på ett proffesionellt sätt. Vi garanterar integritet, pålitlighet, kontinuitet och motivation.


Kontaktpersoner

Christine Engen
CEO & Creative Director
Christine Engen