2019-08-05 12:34Pressmeddelande

Airports Company South Africa firar den internationella miljödagen med högre CO2-certifieringar för 5 flygplatser

FNs internationella miljödag inföll den 5 juni 2019. Samma dag meddelade Airports Company South Africa att fem av deras flygplatser har tagit ytterligare ett steg för att minska koldioxidavtrycket.

Fem sydafrikanska flygplatser är godkända för sina CO2-minskningar och ingår därmed också i programmet Airport Carbon Accreditation (ACA). ACA är det enda godkända certifieringsprogrammet för flygplatser, som mäter och kontrollerar koldioxidutsläppen globalt.

Flygplatserna det gäller är O. R. Tambo International Airport och Cape Town International Airport, som båda har stigit till nivå 2 i ACA-certifieringsprogrammet, medan King Shaka International Airport och Port Elizabeth International Airport ligger på nivå 1. George Airport ingår också på nivå 1, på en särskild grad.

De fem flygplatserna uppfyller därmed vissa av de krav på CO2-utsläpp, som mäts på totalt fyra olika nivåer, varav 4 är bäst.

De fyra ACA-ackrediteringsnivåerna

ACA-nivå 1: Kartläggning
ACA-nivå 2: Reducering
ACA-nivå 3: Optimering
ACA-nivå 4: Neutralisering

Flygplatser som godkänns på ACA-nivå 1, kartläggning, fastslår sina driftsgränser och utsläppskällor: Beräknar de årliga koldioxidutsläppen och utarbetar rapporter för koldioxidavtryck samt låter en oberoende tredje part bekräfta beräkningarna.

För att uppnå ACA-nivå 2, reduktion, är det nödvändigt att bevisa sina rutiner för koldioxidhantering och presentera en handlingsplan som säkerställer en minskning av koldioxidavtrycket under tre år.

ACA-nivå 3 kräver att flygplatsen samarbetar med en tredje part för att minska sitt CO2-avtryck. Detta inkluderar avtal med flygbolag och tjänsteleverantörer, som t. ex cateringfirmor, och andra som arbetar på flygplatsen.

ACA-nivå 4 kräver att flygplatsen kompenserar för de återstående koldioxidutsläppen, som inte kan reduceras ytterligare, genom ett kvittningsprogram.

Fundi Sithebe, som är verksamhetsansvarig för Airports Company South Africa, säger:

Vi vill minska miljöpåverkan av vår verksamhet, så vårt mål är att alla våra flygplatser ska uppnå ett ACA-godkännande.

Eftersom vi framgångsrikt har uppnått ackrediteringsnivåer på fem flygplatser, arbetar vi nu med ackreditering för våra fyra andra flygplatser. Dessutom arbetar vi att motivera flygplatserna att uppnå högre ACA-nivåer.

Alla nio av företagets flygplatser är redan certifierade enligt den mest erkända internationella standarden för miljöledningssystem, International Standards Organisations ISO14001: 2015-standard. Standarden anger det ramverk som en organisation måste följa för att skapa ett effektivt miljöstyrningssystem.

Dessutom har flygplatserna George, Kimberley och Upington omvandlats till att drivas med solenergi under de senaste åren.

Om ACA

Airport Carbon Accreditation (ACA) lanserades 2009. Hittills har cirka 240 flygplatser runt om i världen godkänts på olika nivåer av CO2-ackreditering, vilket täcker cirka 43% av passagerartrafiken.

ACA-programmet utvärderar och godkänner flygplatsernas arbete med att hantera och minska koldioxidutsläppen, på fyra nivåer av ackreditering. Det ger alla flygplatser en gemensam ram för att hantera koldioxidavtryck, genom fastslagna mål.

Läs mer om Airport Carbon Accreditation

Om Airports Company South Africa

Airports Company South Africa är den största flygplatsoperatören i Afrika. Deras uppgift är att utveckla och hantera en flygplatsinfrastruktur i världsklass, till nytta för alla inblandade.

De ansvarar för Sydafrikas nio viktigaste flygplatser: O. R. Tambo International Airport, Cape Town International Airport, King Shaka International Airport, George Airport, Bram Fischer International Airport, Upington Airport, Kimberley Airport, Port Elizabeth International Airport och East London Airport.

Läs mer om Airports Company South Africa

Kontakt

Nolly.ntlakana@fticonsulting.com, +27 11 214 2412 eller airports@fticonsulting.com

Description

 Om United Spirit Nordic

Som ett representationskontor är vårt mål att inspirera människor att resa. Genom PR, försäljningsaktiviteter och marknadsföring hjälper vi globala varumärken inom t.ex. turism, hotell, livsstil och luftfart att uppnå sina mål. Genom proaktiva tillvägagångssätt, baserat på år av praktisk erfarenhet, lyfter vi fram kundernas fördelar, stärker deras rykte och förbättrar deras försäljning. Den nordiska resebranschen är vår specialitet. Vi skapar förbindelser mellan våra kunder och den nordiska resebranschen, resemedier och influencer. Vårt huvudkontor finns i Köpenhamn, Norden är vårt hem och Världen är vår lekplats.