2019-09-16 09:00Pressmeddelande

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond premierar teknik och ung företagsamhet

null

Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond har varit en viktig partner och investerat i Ung Företagsamhet i närmare tjugo år. Samarbetet förnyas nu under ytterligare en tvåårsperiod.
Ljungbergsfondens investeringar fokuseras på utvalda regioner och utbildningsenheter av intresse för skogsindustrin. För Ung Företagsamhet gör Ljungbergsfonden skillnad för en nationell verksamhet, men i synnerhet för regionerna Gävleborg, Dalarna, Värmland, Jönköping, Halland och Blekinge.
Vi är glada för att Ljungbergsfonden gör det möjligt för oss att lyfta entreprenörskap inom teknik, naturvetenskap och naturbruk på gymnasiet. Ljungbergsfondens investering är mycket viktig för oss, säger Cecilia Nykvist, VD på Ung Företagsamhet i Sverige.
Ljungbergsfonden arbetar för att öka intresset för och kvaliteten inom utbildningar i ämnena teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. I ett led att inspirera elever i hela Sverige har fonden instiftat ett teknikstipendium på totalt 10 000 kronor som varje år delas ut till ett tidigare UF-företag. I år tilldelas priset Pulse Design UF från Bromma gymnasium, som uppmärksammas under en ceremoni vid den årliga Ljungbergsdagen den 19 september i Falun.
 Entreprenörskap är viktigt för utvecklingen av samhället i stort, för våra regioner som vi jobbar med och för individerna. Oavsett man blir anställd eller startar eget företag behövs de entreprenöriella förmågorna. UF är ett framgångsrikt och beprövat koncept att träna och utveckla dessa förmågor, därför investerar vi i Ung Företagsamhet, säger Sara Jons, VD på Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.
Ljungbergsdagen genomförs årligen i Falun för att stimulera till entreprenörskap samt fortsatta studier vid universitet och högskolor. Läs mer på Ljungbergsfonden.se.
 
För mer information, kontakta:
Cecilia Nykvist, VD på Ung Företagsamhet i Sverige. Telefon: 08-783 80 88,
e-post: cecilia.nykvist@ungforetagsamhet.se

Sara Jons, VD på Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Telefon: 070-654 10 09,
e-post:
sara.jons@storaenso.com

Om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi också på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF-alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 100 anställda i hela landet och stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

Taggar:


Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.


Kontaktpersoner

Olov Hallberg
Kommunikationsansvarig
Olov Hallberg