2021-04-13 06:00Pressmeddelande

Starkt företagande hos gymnasieelever trots distansundervisning

Foto: Ung FöretagsamhetFoto: Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet publicerar idag statistik över företagandet hos gymnasieelever under läsåret 2020/2021. Siffrorna visar att fler elever startar så kallade UF-företag, där elever under ett gymnasieår driver ett eget företag.

Statistiken från Ung Företagsamhet och Skolverket visar att totalt 34 676 gymnasieelever driver ett UF-företag under läsåret 2020/2021, en ökning med 970 elever. Den totala årskullen för gymnasiet är 113 455 elever, vilket innebär att 31 procent av samtliga gymnasieelever i Sverige driver ett UF-företag.

”Det är en seger för entreprenörskapet i stort att vi trots en pandemi och väldigt tuffa tider lyckats inspirera unga att driva egna företag. Dagens elever är framtidens arbetsgivare och digitaliseringen har inneburit stora utmaningar för dem. Vi är glada över att det unga företagandet fortsatt står starkt”, säger Cecilia Nykvist, Vd Ung Företagsamhet i Sverige.

Ung Företagsamhet arbetar för att alla elever ska ges samma möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, sitt företagande och entreprenörskap. För att möjliggöra detta jobbar Ung Företagsamhet för att entreprenörskapskursen blir obligatorisk på samtliga gymnasieprogram.

 

Stora skillnader mellan regioner och gymnasieprogram
Andelen som driver UF-företag varierar från region till region, där Skåne har lägst andel med 24 procent och Västmanland har flest med 54 procent. Även mellan de olika programmen på gymnasiet råder stor skillnad. På handelsprogrammet driver så många som 95 procent UF-företag medan det på naturvetenskapligt program är så lite som 6 procent av eleverna.

"Det är oroväckande att skillnaderna är så stora. Att skapa sig en god förståelse för arbetslivet och att kunna driva framtidens företag får inte vara beroende av var du bor eller vilket program du går. Alla som tar examen förtjänar att få med sig denna mycket viktiga kunskap ut i arbetslivet", säger Cecilia Nykvist, Vd Ung Företagsamhet i Sverige

 

     

Ökning/minskning

Region

Antal elever som driver UF-företag

Genomslag: andel av regional årskull

Antal elever

Andel

Blekinge

578

31%

126

5%

Dalarna

936

29%

3

0%

Fyrbodal

910

30%

72

2%

Gotland

237

43%

-20

-6%

Gävleborg

1 135

36%

-121

-5%

Göteborg

2 782

29%

-139

-2%

Halland

1 464

38%

109

1%

Jämtland

499

34%

47

3%

Jönköping

1 296

31%

-38

-2%

Kalmar

859

30%

27

1%

Kronoberg

753

31%

-48

-2%

Norrbotten

800

30%

-101

-5%

Skaraborg

818

27%

-75

-4%

Skåne

3 558

24%

38

-1%

Stockholm

6 570

25%

398

0%

Södermanland

1 301

39%

16

-1%

Uppsala

1 526

38%

256

5%

Värmland

1 563

51%

2

0%

Västerbotten

1 005

35%

169

5%

Västernorrland

948

34%

24

0%

Västmanland

1 670

54%

128

3%

Älvsborg

793

28%

14

0%

Örebro

987

28%

18

0%

Östergötland

1 688

32%

65

0%

Sverige

34 676

31%

970

0%

 

Mer statistik finns på https://ungforetagsamhet.se/arskullar

 

Om UF-företag
Elever på gymnasiet får möjligheten att starta och driva riktiga företag,från affärsidé och marknadsanalys till finansiering, marknadsföring, försäljningoch hållbar ekonomi. Detta kallas för ett UF-företag och arbetet delas in i fyra faser; inför, starta, driva och avveckla. Eleverna väljer sedan själva om de vill driva vidare företaget i en annan form, t.ex. ett aktiebolag.


Ämnen: skola

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat över 480 000 gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF-alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 130 anställda i hela landet och stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.


Kontaktpersoner

Olov Hallberg
Kommunikationsansvarig
Olov Hallberg