2020-05-12 09:00Pressmeddelande

Långt ifrån alla får driva UF-företag

null

Färska siffror från Skolverket och Ung Företagsamhet visar att andelen elever som driver UF-företag varierar kraftigt mellan de olika gymnasieprogrammen. Alla elever borde ges samma möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap, säger Cecilia Nykvist, Vd Ung Företagsamhet Sverige.
Totalt 33 706 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2019/2020 i Sverige men färska siffror från Skolverket och Ung Företagsamhet visar att engagemanget ser olika ut och varierar kraftigt beroende gymnasieprogram. På naturvetenskapsprogrammet är det till exempel endast åtta (8) procent av eleverna som driver UF-företag.
Fortsatt visar årets siffror att andelen elever som driver UF-företag på estetiska programmet och inom yrkesförberedande program, som till exempel bygg- och anläggningsprogrammet, är fortsatt mycket låg, med motsvarande 19 procent och 24 procent.
Dessa elever, och många andra med dem, tar examen utan en väl underbyggd förmåga att starta och driva de företag som ska bli nästa generations arbetsgivare. Det är både oroande och onödigt när framtiden i allra högsta grad är beroende av fortsatt företagsamhet, säger Cecilia Nykvist.
Ung Företagsamhet arbetar för att alla elever ska ges samma möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. För att möjliggöra detta vill vi vill vi att entreprenörskapskursen blir obligatorisk på samtliga gymnasieprogram och att samtliga skolor och kommuner erbjuder företagande enligt UF-modellen i gymnasiet.
– Genom forskning vet vi att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet och tjänar mer. Att driva UF-företag gör med andra ord skillnad, både för individen och samhället, säger Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet Sverige.
 
För mer statistik, besök ungforetagsamhet.se.
 
För mer information, kontakta:
Cecilia Nykvist, Vd Ung Företagsamhet Sverige
Tel: 08 – 783 80 88, cecilia.nykvist@ungforetagsamhet.se

Anna Bornhammar, Kommunikationsansvarig Ung Företagsamhet Sverige
Tel: 072-712 98 42, anna.bornhammar@ungforetagsamhet.se

Om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat över 450 000 gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och över 100 anställda i hela landet och stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.
Taggar:


Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.


Kontaktpersoner

Olov Hallberg
Kommunikationsansvarig
Olov Hallberg