2022-03-07 12:44Pressmeddelande

Fler kvinnliga chefer i UF-företag än i näringslivet

Det är fler kvinnliga chefer inom UF-företagen än inom näringslivet.Det är fler kvinnliga chefer inom UF-företagen än inom näringslivet.

UF-företag är betydligt mer jämställda än företag inom det privata näringslivet, visar statistik från Ung Företagsamhet och Statistiska Centralbyrån (SCB). 5 av 10 chefer i UF-företagen är kvinnor medan motsvarande siffra för det privata näringslivet är 3 av 10.

 

Under läsåret 21/22 driver 36 273 gymnasieelever UF-företag, där eleverna på skoltid etablerar, driver och avvecklar riktiga företag, under ett läsår. Enligt ny statistik från Ung Företagsamhet är det jämnt fördelat mellan män och kvinnor både när det gäller antal UF-företagare och vilka som har chefspositionerna i UF-företagen.

5 av 10 chefer inom UF-företagen är kvinnor. Totalt sett är det 5 470 kvinnor, av totalt 11 335 personer (48 procent), som har titeln vd eller företagsledare för ett UF-företag.

Jämför man med det privata näringslivet är det en klar skillnad. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, är 3 av 10 chefer kvinnor inom privat sektor. Även när man inkluderar fler chefsroller står sig statistiken kring UF-företagens ledande roller starkt när det kommer till jämställdhet.

I publikationen ”Fakta om löner och arbetstider” har även chefer som exempelvis enhetschefer eller sektionschefer tagits med i statistiken. Då hamnar andelen kvinnliga chefer på 36 procent, att jämföra med totalt 38 procent anställda kvinnor inom den privata sektorn.

– Det är glädjande att se att UF-företagen är så jämställda. Vi ser så många fantastiska chefer i UF-företagen och genom Ung Företagsamhet får verkligen unga kvinnor träning för framtidens ledarskap, säger Cecilia Nykvist, vd på Ung Företagsamhet i Sverige.

Det är inte bara på chefspositioner som UF-företagande har en positiv påverkan för jämställdheten. Forskning visar att kvinnor med UF-bakgrund är hela 80 procent mer sannolika att starta företag än de som inte fått samma möjlighet och att tidigare UF-företagare har 44 procent högre sannolikhet att bli chefer. Forskning visar också att tjejer och kvinnor utvecklas mer än pojkar och män när de får utbildning i entreprenörskap, exempelvis kring egenskaper som att nätverka och finansiell kunskap, vilket tidigare setts som hinder för kvinnligt entreprenörskap.

– Genom forskning vet vi att personer, framförallt kvinnor, som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet och tjänar mer. Att driva UF-företag gör med andra ord stor skillnad, både för individen och samhället, säger Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet i Sverige.

 

Fakta

Kvinnor totalt UF-företagare: 47 procent

Kvinnor i privat sektor: 39 procent

Kvinnliga chefer i UF-företag: 48 procent

Kvinnliga chefer i privat sektor: 30,5 procent

Andel kvinnor totalt i arbetskraften: 47,5 procent

Inom landsting och kommunal sektor är andelen kvinnliga chefer betydligt högre, cirka 70 procent, men enligt Ekonomifakta är kvinnor ändå underrepresenterade på chefsnivå sett till antalet anställda.

Fotnot: Med chef inom UF-företagen räknas de som har titeln vd/företagsledare

Källor: SCB, Ung Företagsamhet, Ekonomifakta


Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och har sedan 1980 utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet ingår i den globala organisationen Junior Achievement (JA), där det första UF-företaget startades redan 1919 i den amerikanska delstaten Massachusetts. Idag omfattar JA Worldwide över 340 lokala kontor i 115 länder.


Kontaktpersoner

Olov Hallberg
Kommunikationsansvarig
Olov Hallberg