2019-02-12 14:52Pressmeddelande

Medlemsantalet ökar med 34% för Ungdomens Nykterhetsförbund

Medan många ungdomsorganisationer minskar sitt medlemsantal, har UNF ökat sitt med 34 procent under 2018.

Den alkoholfria trenden bland unga håller i sig och intresset för alkoholfria mötesplatser ökar, säger UNF:s förbundsordförande Isabelle Benfalk.

Enligt folkhälsomyndighetens rapport från januari stod det att nivåerna bland skolungdomar som dricker alkohol är nu historiskt lågt. Ungdomens Nykterhetsförbund tror att det har ett starkt samband till varför de gör en medlemsökning med 34%.

- Unga dricker mindre än någonsin, det är en nyhet i sig som ökat UNF:s synlighet i media, vilket i sin tur leder till att vi blir intressanta i ungas vardag. Hos oss är alla som delar våra värderingar om nykterhet, demokrati och solidaritet välkomna, fortsätter Isabelle.

UNF tror att trenden kring nykterhet kommer öka, dock finns utmaningen i vuxenlivet där unga förväntas dricka alkohol för att ingå i vuxennormen.

 

-Det är dags att även de äldre vågar bryta mot normen och följer den unga alkoholfria trenden, fortsätter Isabelle.

 

 Om Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en nykter livsstil. UNF har cirka 5000 medlemmar fördelat på över 100 föreningar runt om i Sverige. UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är såväl partipolitiskt som religiöst obundet.

Kontaktpersoner

Samuel Somo
Generalsekreterare
Samuel Somo