2020-06-02 09:21Pressmeddelande

7,6 miljoner till Ungdomens Nykterhetsförbund i Jönköping

UNF i Jönköping förvärvade för två år sedan ett hus med drömmar om att skapa en nykter mötesplats för unga mitt på Vätterstranden. Sedan dess har medlemmar i UNF arbetat för att rusta upp och hitta finansiering för att förverkliga den dröm som spirat. Nu står det klart att Boverket tilldelar UNF Jönköping 4,8 miljoner kronor för renovering och ombyggnation och Jönköpings Kommun beviljar 2,8 miljoner kronor.

- I Jönköping har vi i flera år haft en dröm. En dröm om att skapa en mötesplats för unga av unga där vi kan bygga något tillsammans. Nu kommer vi kunna förverkliga det och få möjligheten att skapa en meningsfull fritid för fler unga i kommunen, säger Henrik Yxing, Ordförande för UNF i Jönköpings län.

Beviljade medel ska gå till en total renovering och tillgänglighetsanpassning av fastigheten som kallas Rosa Villan. Verksamhet ska kunna erbjudas för alla unga inom kommunen året runt, och under sommarmånaderna blir det en särskild viktig alkoholfri oas i kommunen. 

- Processen har varit lång men vi har inte gett upp. Det är ett omfattande arbete som behövs för att huset ska kunna användas till den verksamhet vi vill kunna erbjuda barn och unga i kommunen, säger Simon Brehmer, Projektansvarig för Rosa Villan.

Under sommaren kommer det att ske verksamhet runt och omkring huset utomhus. Renoveringsarbetet kommer sedan att påbörjas direkt efter sommaren tillsammans med lokala företagare från kommunen. 

Rosa villan ligger på Vätterstranden i Jönköping. Huset omfattar ca 280 kvadratmeter och är ursprungligen byggt som en bostadsfastighet i början på 1900-talet. Sedan 60-talet har fastigheten ägts av Jönköpings kommun och har under tiden fungerat som en ungdomsgård och föreningslokal. Sedan 2013 har huset stått tomt och 2018 såldes fastigheten till UNF Jönköping.

Beslut från Boverket: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/bidrag-samlingslokaler/ 

 


Om Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en nykter livsstil. UNF har cirka 5000 medlemmar fördelat på över 100 föreningar runt om i Sverige. UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är såväl partipolitiskt som religiöst obundet.