2019-06-30 07:49Nyheter

De ska föra kampen för Ungas Nykterhet

UNFs nya styrelse. T.v Johan Fridlund, Simon Thörn, Ellen Hjort, Jane Segerblom, Jacob Nehrer, Daniel Bergdahl, Filip NymanUNFs nya styrelse. T.v Johan Fridlund, Simon Thörn, Ellen Hjort, Jane Segerblom, Jacob Nehrer, Daniel Bergdahl, Filip Nyman

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har tillsammans med resten av IOGT-NTO-rörelsen haft kongress och förbundsmöte i Örnsköldsvik under den gångna veckan. Under kongressens sista dag valdes UNF:s nya förbundsstyrelse.

UNF:s 28e Kongress inleddes den 25 juni och avslutades den 30 juni i Örnsköldsvik. Istället för att ha en ordförande valde kongressen delat ordförandeskap. Till ordförande valdes Jane Segerblom och Filip Nyman båda från Jönköpings län.

Jag är så himla glad över att ha fått förtroendet att leda UNF framåt. Jag ser fram emot de kommande två åren där jag får förändra organisationen.

 

Eld och lågor, kamp mot droger! Säger Jane Segerblom

Jag är otroligt glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda UNF in i framtiden och tillsammans kommer vi att krossa alkoholindustrin. Säger Filip Nyman

Den nya förbundsstyrelsen består av 7 personer. Utöver ordförandena valdes Johan Fridlund från Jämtland till förbundskassör, Simon Thörn från Göteborg till Bildningsledare och Daniel Bergdahl från Piteå till förbundssekreterare. Som ledamöter valdes Ellen Hjort från Umeå och Jacob Nehrer från Östersund.


Om Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en nykter livsstil. UNF har cirka 5000 medlemmar fördelat på över 100 föreningar runt om i Sverige. UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är såväl partipolitiskt som religiöst obundet.

Kontaktpersoner

Björn Lindgren
Generalsekreterare
Björn Lindgren