2020-08-07 09:41Pressmeddelande

Umlax AB ansöker om företagsrekonstruktion - Covid-19 blev droppen

Umlax AB bedriver sedan 1987 fiskodling med förädling och försäljning av fisk. Rörelsen är inriktad framförallt mot fjällröding, där bolaget etablerat en marknadsledande position i Sverige. Umlax AB bedriver genom sina anläggningar i Vilhelmina, Lövnäs, Arjeplog och Slussfors verksamhet genom hela produktionskedjan från avelsfisk och rom till leveransklara fiskprodukter. Bolaget sysselsätter för närvarande 35 anställda samt extra personal.

Umlax AB har sedan några år tillbaka haft produktionsstörningar, som bolaget emellertid efter ett noggrant och systematiskt arbete kommit till rätta med under 2019/2020. Under våren 2020 kom emellertid utbrottet av Corona-pandemin att få negativa konsekvenser på bolagets marknader. En betydande del av Umlax AB:s försäljning sker mot restaurang-/konferensbranschen, som har minskat sina inköp av fisk under pandemin.

- De ekonomiska konsekvenser som Corona-pandemin haft på Umlax AB:s ekonomiska situation har inneburit behov av likviditetsförstärkning, berättar Josef Nygren som är ägare av Umlax AB och bolagets VD. Vi har sökt olika lösningar utan framgång. Våra försök att få ökade krediter eller andra former av tillskott har försvårats av att det miljötillstånd avseende fiskodlingen i Lövnäs, som bolaget beviljades förlängning av i beslut i december 2018 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten, fortfarande inte vunnit laga kraft på grund av ett överklagande.

                                                                   

- Genom företagsrekonstruktionen kommer vi kunna driva verksamheten vidare under ordnade former och trygga betalning till alla leverantörer som gör fortsatta leveranser av foder och andra förnödenheter, fortsätter Josef Nygren.

Josef Nygren ser inte att det i nuläget finns behov av att minska på personalstyrkan i Umlax AB.

- Vi har en personal som gör ett fantastiskt arbete. Genom deras engagemang har vi goda förutsättningar för en fortsatt verksamhet med produktion och leveranser av fjällröding med bästa kvalitet, säger Josef Nygren.

- Trots företagsrekonstruktionen ser vi positivt på framtiden. Sommaren 2020 som för oss människor betraktas som dålig är en fantastisk sommar för våra fiskar. De äter, växer och mår gott just nu. Men maten kostar pengar och behöver finansieras.

Detta sammantaget gör att Umlax AB får en nystart och blir ett stabilare företag,  både som arbetsgivare och som leverantör av den fantastiska fjällröding som företaget producerar i Svenska Lappland och som konsumeras i Sverige och övriga Europa.

För ytterligare information:

- Josef Nygren, VD Umlax AB, tel 070-677 81 10

- Anna-Carin Jonsson, styrelseordförande Umlax AB, tel 070-606 04 62

- Anders Bergman, Ackordscentralen, 070-557 16 24 (rekonstruktör)  


Om Umlax

Natur och fiske lockade grundaren Josef Nygren redan som barn. När han många år senare som nyexaminerad zooekolog, 1987, tillsammans med partnern Kenneth Klintefelt tog de första försiktiga stegen med odlad regnbåge och lite senare röding hade han lyckats mönstra en konstellation som förenade forskningsperspektiv och affärsmässighet. Därefter har det gått snabbt framåt. Umlax AB , fördelade på fem produktionsanläggningar plus en förädlingsanläggning i södra Lappland. I dag har vi ett odlingstillstånd på 3 000 ton och nya tillstånd söks kontinuerligt. Prestigelösa, positiva, lösningsorienterade med en dynamisk mix av akademiker och skickligt yrkesfolk är några av de omdömen som våra kunder gett oss under åren och som vi själva känner igenom oss i.

Kontaktpersoner

Josef Nygren
VD
Josef Nygren