2020-03-06 09:42Pressmeddelande

Uppsalaföretaget Kontigo Care bidrar till ökad nykterhet

Kontigo CareKontigo Care

Kontigo Care och Uppsala universitet har publicerat ny forskning som visar på evidens för ökad nykterhet med e-hälsosystemet Previct. Kontigo Care har tagit fram en plattform för digital beroendevård som på distans förstärker behandlingen vid ett skadligt bruk av alkohol. Forskningen tyder på att de vanliga metoderna för att mäta effekten av nykterhetsfrämjande behandling bör ersättas med digital monitorering.

Kontigo Care har i samarbete med Uppsala universitet publicerat ytterligare resultat från de kliniska studier som bedrevs mellan 2015 och 2018. I publikationen visar forskarna att det finns evidens på att även passiv användning av Previct ökar patienternas nykterhet. Publikationen visar på att självrapportering, vilket är den internationellt vedertagna mätstandarden, inte fungerar som pålitlig mätmetod.

– Vilken resa, från en vision och dröm till att vi nu kan påvisa att dagens mätmetoder inte fungerar men att vår digitala plattform Previct ger möjlighet att följa behandlingsförloppet på ett helt nytt sätt, samtidigt som en behandlande effekt kan påvisas, säger Maria Winkvist, produktchef på Kontigo Care. Kontigo Care är diplomerad UIC Alumn och har deltagit i UICs affärsutvecklingsprogram.

Kontigo Care har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct Alcohol och Previct Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde.

Kontigo Care har genomfört UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup, UIC Business Accelerator och är utsedd UIC Alumn.

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Maria Winkvist, produktchef
Kontigo Care
E-post: maria.winkvist@kontigocare.com


Om UIC (Uppsala Innovation Centre)

UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer enligt UBI Global UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, finansiering, kunskap och nätverk till nyskapande projekt och tillväxtföretag inom alla branscher som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. Vår målsättning är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag etableras. UIC-modellen innefattar bland annat affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser samt ett stort nätverk av handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling.