2019-09-06 10:52Pressmeddelande

Peafowl Solar Power och Liqway vann SKAPA-priser för Uppsala län

null

I samband med att Uppsala Innovation Day genomfördes 5 september delade Uppsala läns landshövding Göran Enander och Almi Uppsalas vd Bengt-Åke Ljudén ut de regionala SKAPA-priserna som går till framstående innovatörer. Båda priserna gick till UIC-bolag även det här året. SKAPA-priset tilldelades Cristina Paun och Jacinto de Paiva Sa på Peafowl Solar Power, och SKAPA-priset Talang för Unga Innovatörer tilldelades Martin Werme och Isak Werme på Liqway.

SKAPA är Sveriges största innovationspris och delas ut till minne av Alfred Nobel. Priset syftar till att inspirera och ge stöd åt innovatörer så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden.

Vinnare av SKAPA-priset för Uppsala län, 2019, blev Cristina Paun och Jacinto de Paiva Sa från UIC-bolaget Peafowl Solar Power. Peafowl Solar Power är en innovativ cleantech-startup som grundades i Uppsala 2018 och har utvecklat en ny typ av solceller. Solcellerna är högtransparenta, prisvärda, effektiva, stabila och uppfyller FNs hållbarhetsmål, för framtida integration i byggnader eller annat material.

Årets vinnare av SKAPA-priset Talang för Unga Innovatörer blev bröderna Martin Werme och Isak Werme på UIC-bolaget Liqway, med en ny patenterad teknik. De har utvecklat ett verktyg som för bort vatten från arbetsområde i till exempel fjärrvärmerör, och på så sätt möjliggör svetsning. Liqway sparar tid och skapar mer ergonomiska arbetsförhållanden vid reparation och inkopplingsarbeten på rörledningar.

Vinnarna fick ta emot 15 000 kronor var. De går nu vidare till Sverigefinalen den 14 november där prissumman för "SKAPA-priset" är totalt 500 000 kronor och totalt 250 000 kronor för "SKAPA-priset för unga innovatörer".

De årliga SKAPA-priserna ges till personer som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i respektive län när det gäller nyskapande och kreativitet som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

Liqway har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Startup och UIC Business Build. Peafowl Solar Power har också fått affärsutvecklingsstöd genom UIC Business Startup och UIC Business Build.


För mer information:

Olle Jonsson, ordförande i Stiftelsen SKAPAs länsjury
och rådgivare Almi Uppsala
Tel: 018-18 52 05
E-post: olle.jonsson@almi.se

Cristina Paun
Peafowl Solar Power
Tel: 070-263 36 52
E-post: cristina.paun@peafowlsolarpower.com

Isak Werme
Liqway
Tel: 070-810 66 10
E-post: isak.werme@liqway.com

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post:vedrana.ilic@uic.se

Om Stiftelsen SKAPA
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond samt Patent- och registreringsverket. www.stiftelsenskapa.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se


Om UIC (Uppsala Innovation Centre)

UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande projekt och tillväxtföretag inom alla branscher som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. Vår målsättning är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag etableras. UIC-modellen innefattar bland annat affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser samt ett stort nätverk av handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling.