2023-04-17 05:55Pressmeddelande

Miljardinvesteringar i bolag inom UIC under 2022

Niclas Stjernberg, UICNiclas Stjernberg, UIC

Det satsades 1 198 miljoner kronor i form av ägarkapital, bidrag och lån i bolagen inom UIC under 2022, ett rekord sedan UIC bildades 1999. Bolagen inom UIC visade en mycket stark utveckling under föregående år och sysselsatte totalt 963 personer och omsättningen var över 752 miljoner kronor, vilket UICs årsberättelse för 2022 visar. ”Startups och tillväxtbolag härifrån attraherade mer kapital än någonsin under 2022”

Inkubatorn och acceleratorn Uppsala Innovation Centre, UIC, finansieras både privat och offentligt. För att påvisa nyttan av verksamheten redovisar UIC ett ROI-värde varje år, det vill säga avkastningen på investeringen som offentliga aktörer, staten, gör. Det värdet visar att varje satsad krona till UIC under 2022 fick samhället tillbaka 22 kronor. Den höga återbäringen är ett resultat av bolagens omsättning och därmed ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

Vilken fantastisk innovationsstad Uppsala är! Startups och tillväxtbolag härifrån attraherade mer kapital än någonsin under 2022 – hela 1,2 miljarder kronor. Antal nya jobb som skapades var också rekordhögt. Vi noterar att fler innovationer inom energiområdet utvecklar sin ofta avancerade teknik och når marknadsframgångar. Här bidrar verkligen Uppsala till den gröna omställningen och tillsammans med vår redan starka ställning inom Life Science har Uppsala potential att bli en Deep tech-stad som håller hög internationell klass, säger Niclas Stjernberg, vd på UIC.

Sammanställningen av UIC-bolagens resultat visar att antalet sysselsatta i bolagen uppgick till 963 personer, en ökning sedan tidigare år. Resultatet baseras på 77 innovativa startups och tillväxtföretag som fått affärsutvecklingsstöd genom UIC under året, samt 28 bolag som ingått i UIC Selected i högst 10 år. UIC erbjuder affärsutveckling för idéer från tidig fas, startup, till företag som ska skala upp och växa på en internationell marknad, scaleups, och det är en stor spridning mellan olika branscher.

År 2023 kommer bjuda på utmaningar men vi ser med optimism framåt på vad Uppsalas entreprenörer lyckas åstadkomma, självklart med hjälp av UIC och övriga innovationsstödet i Uppsala på vägen, avslutar Niclas Stjernberg, vd på UIC.

Bolag som antas till UIC Business Accelerator erbjuds även en investering från Linnéa Capital. Bakom finansieringen står det statliga riskkapitalbolaget Saminvest tillsammans med privata affärsänglar. UIC förvaltar Linnéa Capital men fortsätter verka neutrala och tar inga ägarandelar i bolagen. Linnéa Capital kompletterar UICs modell med affärsutveckling med tillgång till finansiering. Målet är att förstärka bolagens finansiella situation och öka tillväxtmöjligheterna. 

Läs UICs årsberättelse för 2022.

 

Några nyckeltal för bolag inom UIC 2022

 Nedanstående siffror baseras på 77 innovativa startups och tillväxtföretag som ingått i UICs affärsutvecklingsprogram under 2022, samt 28 bolag som ingått i UIC Selected i högst 10 år. (Sifforna inom parentes är från föregående år.)

Investeringar och kapital tillfört bolagen
Satsningarna i UIC-bolagen har under 2022 varit 1 198 (775) miljoner kronor.

  • 1093 (657) miljoner kronor i ägarkapital
  • 105 (118) miljoner kronor i bidrag och lån

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 22 gånger pengarna under innevarande år för UIC. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolag, och alumnbolag upp till fem år, återbetalat till staten under 2022. I detta fall 22 gånger.

Antal sysselsatta
963 (782) personer har varit verksamma i UIC-bolagen under 2022.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2022 var 398 (357) miljoner kronor.

UIC-bolagens branscher
39 % tillhör life science-branschen, 29 % av UIC-bolagen har en koppling till ICT, 19 % har en affärsidé inom teknik eller miljöteknik och 13 % inom övrig industri.

Läs UICs årsberättelse för 2022.

 

För mer information: 
Niclas Stjernberg, vd
UIC
Tel: 0730-29 22 06
E-post: niclas.stjernberg@uic.se 


Om UIC (Uppsala Innovation Centre)

UIC (Uppsala Innovation Centre) som grundades 1999 är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, finansiering, kunskap och nätverk till nyskapande projekt och tillväxtföretag inom alla branscher som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. Vår målsättning är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag etableras. UIC-modellen innefattar bland annat affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser samt ett stort nätverk av handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

Kontaktpersoner

Vedrana Vilda Ilic
Kommunikationsansvarig
Vedrana Vilda Ilic