2018-07-02 11:29Pressmeddelande

Trivselhus varslar personal

Hustillverkaren Trivselhus varslar 22 medarbetare om uppsägning. MBL-förhandlingar har inletts.

- Vi har noterat en avmattning i orderingången på ca 20 % sedan i november 2017. Som ett led i att anpassa vår personalmängd till rådande marknadssituation lägger Trivselhus AB idag ett varsel för 10 kollektivanställda och 12 tjänstemän, säger bolagets tillförordnade VD Tore Janson.

Den minskade orderingången är ett resultat av amorteringskraven som beslutades av regeringen i november 2017. I tillägg till de nya amorteringskraven har Finansinspektionen och banker stramat åt kreditgivningsreglerna, vilket har skapat en oro i marknaden.

- Avmattningen har hållit i sig under våren och det största tappet i marknaden ser vi i Stockholmsområdet, säger Tore Janson. Vi ser ännu ingen återgång i orderflödet till de nivåer som rådde fram till i slutet av 2017 och behöver nu anpassa vår kapacitet och kostnadsmassa för en situation där den här nedgången kan bli långvarig.

Parallellt med småhusmarknaden i Sverige ses en potential i de projekt och samarbeten som Trivselhus utvecklat i Storbritannien.

- Där är husmarknaden är fortsatt stark och vi hoppas att detta kan tillföra en viss kompensation för nedgången i Sverige från våren 2019, säger Tore Janson.

Om Trivselhus
Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och en del av skogskoncernen Södra. Med omsorg om kvalitet i varje detalj tillverkas husen i den småländska fabriken för effektivt montage på byggplats. Under 2017 uppförde Trivselhus runt 580 bostäder i form av villor och gruppbyggda småhus. Utöver egen markexploatering samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av projekthusområden. Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome.


Om Trivselhus

EN HUSLEVERANTÖR FRÅN SMÅLAND När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husutformning och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.