2014-09-22 09:07Pressmeddelande

Trivselhus tecknar avtal

Hustillverkaren Trivselhus har tecknat avtal omfattande byggnation av 61 stycken lägenheter i Söderby Park, Salem. 
- Vi är glada över att kunna offentligöra detta avtal som visar på hur Trivselhus 
tillsammans med samarbetspartners kan ta fram attraktiva lösningar i projekt för stadsnära förtätad bebyggelse, säger Trivselhus vd Jan Johansson.

Trivselhus har i dagarna tecknat avtal med TryggHem Bostads AB om byggnation av 61 stycken lägenheter till ett värde av drygt 100 Mkr. Söderby Park är ett expansivt område med småstadsbebyggelse av olika karaktär i Salems kommun. Lägenheterna kommer att uppföras i form av parhus och radhus i bostadsrättsform. Byggnationer kommer att ske i tre etapper med början hösten 2014. 

Ordern är ett genombrott i Trivselhus strategi kring husproduktion i ett tredje segment. Att utöver kundanpassade villor och webbaserade varumärket MoveHome också leverera projekt med kvalitetsstämpel. 

– Genom denna order fortsätter Trivselhus att växa och därmed kommer produktionskapaciteten i våra fabriker i Landsbro och Korsberga att förstärkas under vintern, konstaterar Jan Johansson.

För mer information vänligen kontakta: 
Jan Johansson, vd Trivselhus, tfn: 070-602 96 07, epost: jan.johansson@trivselhus.se

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och hör hemma i Korsberga på det småländska höglandet. Runtomkring oss har vi höglänta och kuperade skogstrakter med småsjöar och mossar. Det är ifrån det här vackra, men ibland karga landskapet vi hämtar vår syn på vad som är äkta, hållbar och gedigen kvalitet. När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husdesign och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands för att lyssna på er, lära känna er, visa sådant ni inte visste om och föreslå skräddarsydda lösningar. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.

FAKTA
• Trivselhus har cirka 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr.
• Export sker via olika samarbetspartners till Åland och England.
• Trivselhus levererar närmare 400 bostäder under 2015. Företaget har cirka 210 anställda.
• Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome.
• Trivselhus exploaterar mark och bygger bostadsrätter, radhus och projekthus. Dessutom samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av områden för gruppbyggda småhus.
• Trivselhus är en del i skogskoncernen Södra


Om Trivselhus

EN HUSLEVERANTÖR FRÅN SMÅLAND När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husutformning och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.