2016-10-27 11:01Pressmeddelande

Trivselhus storsatsar på hållbarhet

Nu satsar Trivselhus på hållbara samhällen. I en offensiv strategi tar företaget en helt ny position för småhustillverkare.

- Vi väljer att skapa hållbara hem, såväl i produktionen som leverantörsledet - men också genom att bidra till att våra kunder fortsatt kan leva hållbart, säger Pernilla Enkler, Hållbarhetschef på Trivselhus.

Hustillverkaren Trivselhus är en del av skogskoncernen Södra. Nu har företaget antagit ett strategiprogram för att bli branschledande inom hållbarhet.

- Vi står ödmjuka inför uppdraget. Det är en lång resa vi ger oss in på, och det kommer att innebära hårt jobb med ambitiösa mål, säger Pernilla Enkler.

Det handlar inte om att klistra på en grön etikett på Trivselhus, utan att förändra företagets strategi, arbetssätt och samtidigt skapa ökad medvetenhet bland intressenter. Ledningen har beslutat att utreda och vidta åtgärder inom en lång rad områden:

- Skapa fler möjligheter för kunder att göra hållbara val

- Minska klimatpåverkan i konstruktion, tillverkningsprocess och transporter

- Utreda och minimera användningen av miljöpåverkande material

- Ställa tydligare krav kopplade till hållbarhet i leverantörsledet

- Skapa interna utbildningsprogram kopplade till hållbarhet

- Fördjupa samarbeten och utreda innovativa lösningar

- Bidra till en hållbar livsstil

Den sista punkten är unik i branschen. Ett Trivselhus totala miljöpåverkan är mycket större under de år det används, än då det tillverkas. Hur människorna lever i huset under hela husets livslängd är alltså en central faktor.

- En hållbar livsstil är en medveten livsstil och vi behöver hjälpa kunder att bli mer medvetna för att kunna göra de där enkla förändringarna i vardagen, i livet. Det kan vara vid första mötet med oss, under ritprocessen eller när du levt i ditt hem ett tag, säger Pernilla Enkler. 

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och hör hemma i Korsberga på det småländska höglandet. Runtomkring oss har vi höglänta och kuperade skogstrakter med småsjöar och mossar. Det är ifrån det här vackra, men ibland karga landskapet vi hämtar vår syn på vad som är äkta, hållbar och gedigen kvalitet. När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husdesign och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands för att lyssna på er, lära känna er, visa sådant ni inte visste om och föreslå skräddarsydda lösningar. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.

FAKTA
• Trivselhus har cirka 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr.
• Export sker via olika samarbetspartners till Åland och England.
• Trivselhus levererar närmare 500 bostäder under 2016. Företaget har cirka 300 anställda.
• Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome.
• Trivselhus exploaterar mark och bygger bostadsrätter, radhus och projekthus. Dessutom samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av områden för gruppbyggda småhus.
• Trivselhus är en del i skogskoncernen Södra.

 


Om Trivselhus

EN HUSLEVERANTÖR FRÅN SMÅLAND När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husutformning och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.