2015-12-10 10:40Pressmeddelande

Trivselhus och Friends ingår samarbete för ett tryggare samhälle

Trivselhus ingår ett treårigt avtal med Stiftelsen Friends där delade värderingar och vikten av en trygg uppväxt ligger till grund för samarbetet. Med basen i det småländska höglandet förverkligar Trivselhus familjers drömmar om ett hem, medan Friends jobbar för barns och ungas rätt till att växa upp i trygghet och jämlikhet.

– Vi vill bidra till ett tryggare samhälle och vi ser Friends som en självklar samarbetspartner i det arbetet. Tillsammans vill vi skapa miljöer där familjer trivs och där barn får en trygg uppväxt, säger Jan Johansson, VD på Trivselhus.

Att Trivselhus går in som nationell sponsor, med ett särskilt engagemang för barn och ungas uppväxt, välkomnas av Friends som arbetar mot mobbning och otrygghet i förskola, skola och idrottsföreningar.

– Vi är väldigt glada över Trivselhus stöd, det ger oss möjlighet att nå ännu fler barn med vårt förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering, säger Karin Schütz, Insamlingschef på Friends.

Tillsammans planerar nu Trivselhus och Friends hur samarbetet kan utvecklas på bästa sätt. Ett nära och långsiktigt samarbete med skolor och föreningar i närmiljön där Trivselhus äger och bebygger mark med bostäder ingår i planerna.

För mer information: 

Trivselhus: Jan Johansson, vd, jan.johansson@trivselhus.se, tel 070-602 96 07
Friends: Anders Gustafsson, pressansvarig, anders.gustafsson@friends.se, tel 070-725 54 13

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och hör hemma i Korsberga på det småländska höglandet. Runtomkring oss har vi höglänta och kuperade skogstrakter med småsjöar och mossar. Det är ifrån det här vackra, men ibland karga landskapet vi hämtar vår syn på vad som är äkta, hållbar och gedigen kvalitet. När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husdesign och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands för att lyssna på er, lära känna er, visa sådant ni inte visste om och föreslå skräddarsydda lösningar. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.

FAKTA
• Trivselhus har cirka 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr.
• Export sker via olika samarbetspartners till Åland och England.
• Trivselhus levererar närmare 400 bostäder under 2015. Företaget har cirka 230 anställda.
• Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome.
• Trivselhus exploaterar mark och bygger bostadsrätter, radhus och projekthus. Dessutom samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av områden för gruppbyggda småhus.
• Trivselhus är en del i skogskoncernen Södra


Om Trivselhus

EN HUSLEVERANTÖR FRÅN SMÅLAND När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husutformning och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.