2016-04-13 10:58Pressmeddelande

Trivselhus i storavtal med lokalt engagemang

Hustillverkaren Trivselhus har tecknat avtal omfattande byggnation av 58 st lägenheter i området Mosås, Örebro.

– Vi är glada över ännu ett avtal som visar på hur Trivselhus tillsammans med samarbetspartners kan ta fram attraktiva lösningar i gruppbyggda småhus. Att vi dessutom i samarbete med Friends bidrar lokalt i kampen mot mobbning känns extra bra, säger Trivselhus vd Jan Johansson.

Trivselhus har i dagarna tecknat avtal med RMT Invest AB gällande byggnation av 58 st lägenheter till ett värde av nära 140 Mkr. Mosås bebyggelse består främst av småhus och den gamla kyrkbyn kännetecknas av en genuin lantlig karaktär och mycket charm. Här planeras nu för byggnation i New England-stil fördelad på radhus, parhus och kedjehus i bostadsrättsform. Byggnationen sker i två etapper med början senhösten 2016. 

RMT Invest AB är ett lokalt företag som skapar och utvecklar olika fastighetsprojekt inom Örebro-regionen. Detta projekt är det tredje i ett långsiktigt pågående samarbete med Trivselhus.

- Trivselhus är en viktig samarbetspart som bidrar till att våra kunder har möjlighet att köpa sina bostäder på ett tryggt och säkert sätt där långsiktighet och professionalism i samtliga led är en självklarhet, säger Tomas Östgren delägare i RMT Invest.

Mosjö skola blir en tryggare plats genom Friendsprogrammet

2015 blev Trivselhus stolt sponsor till Friends för att tillsammans arbeta med att skapa tryggare hem. I Mosås ligger Mosjö skola, en låg- och mellanstadieskola. Genom finansiering från Trivselhus erbjuds Mosjö skola möjligheten att arbeta med Friendsprogrammet – ett treårigt program med fokus på att analysera, arbeta förebyggande och skapa en trygg plats för barnen som växer upp i Mosås.

- Vi vill skapa trygga hållbara hem och är stolta över att vi kan erbjuda Mosjö skola ett samarbete med Friends, kring det främjande och förebyggande arbetet mot mobbing, säger Jan Johansson VD på Trivselhus.


För mer information om Trivselhus: 
Jan Johansson, Trivselhus, tel 070-602 96 07, jan.johansson@trivselhus.se

För mer information om bostäderna:
Tomas Östgren, RMT Invest, tel 070-547 95 48

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och en del av skogskoncernen Södra. Med omsorg om kvalitet i varje detalj tillverkas husen i den småländska fabriken för effektivt montage på byggplats. Trivselhus uppför runt 550 bostäder 2016 där bostadsrätter, radhus¨och projekthus utgör en växande andel. Utöver egen markexploatering samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av projekthusområden. Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome.

 Bifogade filer

PDF-dokument Word-dokument


Om Trivselhus

EN HUSLEVERANTÖR FRÅN SMÅLAND När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husutformning och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.