2015-12-03 10:37Pressmeddelande

TRIVSELHUS I NY REKORDAFFÄR

Trivselhus och MacFreeze har under många år samarbetat kring styckehus på enskilda tomter och investeringar i byggbar mark. I området Norrboda, Kungsängen, har en första etapp på 62 villor uppförts på gemensamt ägd mark under 2013-2015. 

Nu har parterna enats om ett fortsatt samarbete kring etapperna två och tre. Planen är att bygga sammanlagt 68 parhus och 51 fristående villor, alla i bostadsrättsform. Samtliga parhus i den andra etappen är redan sålda och kommer att byggas under 2016. Parhusen och villorna i etapp tre kommer att säljas nästa år och produceras under 2016 och 2017. De aktuella kontrakten omfattar totalentreprenad ovan grund och är värda cirka 250 miljoner kronor.

– 
Vårt samarbete med MacFreeze kring styckebyggda småhus har varit mycket framgångsrikt för oss båda. Nu tar vi nästa steg och fördjupar samarbetet med gruppbyggda småhus i olika former, säger Jan Johansson, vd för Trivselhus.

– Jag är mycket nöjd med vårt samarbete och värderar inte minst Trivselhus höga kvalitet väldigt mycket, säger Kjell Schön, vd och ägare till MacFreeze AB.

För mer information:

Jan Johansson, vd på Trivselhus 
070-602 96 07, jan.johansson@trivselhus.se

Kjell Schön, vd och ägare till MacFreeze AB

070-529 47 87, kjell@macfreeze.se

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och hör hemma i Korsberga på det småländska höglandet. Runtomkring oss har vi höglänta och kuperade skogstrakter med småsjöar och mossar. Det är ifrån det här vackra, men ibland karga landskapet vi hämtar vår syn på vad som är äkta, hållbar och gedigen kvalitet. När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husdesign och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands för att lyssna på er, lära känna er, visa sådant ni inte visste om och föreslå skräddarsydda lösningar. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.

FAKTA
• Trivselhus har cirka 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr.
• Export sker via olika samarbetspartners till Åland och England.
• Trivselhus levererar närmare 400 bostäder under 2015. Företaget har cirka 230 anställda.
• Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome.
• Trivselhus exploaterar mark och bygger bostadsrätter, radhus och projekthus. Dessutom samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av områden för gruppbyggda småhus.
• Trivselhus är en del i skogskoncernen Södra


Om Trivselhus

EN HUSLEVERANTÖR FRÅN SMÅLAND När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husutformning och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.